×

Kako pisati poimenovanja kitajskih, japonskih in drugih čajev?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako zapisujemo vrste čaja - ali z veliko ali malo začetnico. Za primere navajam kitajske čaje, kot so china gunpowder, Mu Dan, Mao feng in Long jing, in japonske, npr. sencha, gyokuro, bancha in matcha.


  Odgovor:

  Pisanje začetnice
  Pri poimenovanju čajev moramo najprej ločiti med vrsto čaja (zeleni, črni, zeliščni, sadni), ki jo vedno pišemo z malo začetnico, in znamko, pod katero se pojavlja čaj kot trgovinski izdelek (Twinnings, Droga …) in je ime, zato pišemo te z veliko začetnico. Začetnica je torej razlikovalna med vrsto in prodajnim izdelkom.

  Vse vrste čajev pišemo z malo začetnico, tako japonske kot kitajske, indijske, južnoafriške ipd.

  Podomačevanje
  Občnoimensko besedje naj bi v slovenščino prenašali tako, da ga (če je le mogoče) prevedemo ali tvorimo novo besedo. Pri čajih bi se lahko zgledovali po prevodih v angleščini: če se čaj v angleščini imenuje china gunpowder, je najbolje tudi v slovenščini uporabljati prevedeno ime, npr. kitajski smodnik. (Dejansko se v nekaterih virih oz. na nekaterih spletnih straneh že uporablja izraz (kitajski) smodnik, sicer v narekovajih, a vendarle.)

  Če občnih poimenovanj ne prevedemo, jih domačimo tako, da jih zapišemo v skladu s fonetično uresničitvijo v slovenščini. Pri občnoimenskih poimenovanjih iz nelatiničnih pisav oz. kitajščine, japonščine je najbolje, da sledimo pinjinskemu ali kunrei prečrkovanju, iz katerega razberemo slovensko izreko in tudi zapis.

  Kitajski čaji

  • Mu Dan = v pinjinu bai mudan [báj múdán], slovensko po SP 2001 paj mutan, v predlogu novih pravi baj mudan (prevod: 'bela potonika')
  • Mao feng = v pinjinu maofeng [máofə̀ng-], slovensko maofeng
  • Long jing = v pinjinu longjing [lúngdžíng-], slovensko lungdžin (prevod: 'zmajev vodnjak')

  Japonski čaji

  • sencha slovenimo kot senča
  • gyokuro slovenimo kot gjokuro
  • bancha slovenimo kot banča
  • matcha slovenimo kot matča

  (Za pomoč pri prečrkovanju se zahvaljujem Marti Kocjan Barle, članici Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, ter dr. Mateji Petrovčič in dr. Luki Culibergu s Filozofske fakultete UL.)

  V Slovenskem pravopisu 2001 so imena prečrkovana v skladu s fonetičnimi uresničitvami, torej po slovenskih pravilih. Pri prenovi pravopisnih pravil pa smo se odločili, da bomo pri občnih besedah uresničevali zapis v skladu z izgovorom, pri tem pa bomo sledili mednarodnim smernicam: tu črko d beremo kot d in črko b kot b, ne več kot t in p.

  Raba v besedni zvezi
  Kadar poimenovanje čaja uporabljamo v besedni zvezi s pridevnikom, tj. zeleni čaj, šipkov čaj, ruski čaj, cejlonski čaj, je pridevniška oblika podomačena. Večina vrst čajev tujega izvora pa se pri nas zapisuje v nepridevniški obliki in po tradicionalni skladenjski teoriji v poziciji desnega prilastka (čaj mate, čaj vulung (< oolong), čaj senča).
  Sodobno jezikoslovje nima več predsodkov pri dopuščanju pozicije samostalnika, ki pomeni vrsto čaja, v vlogi levega prilastka, tako da zveze kot mate čaj, vulung čaj niso več »preganjane« kot normativno manj sprejemljive.

  Helena Dobrovoljc (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.