×

Sklanjanje »tisoči majhnih podjetij«
 • Vprašanje:

  Zanima me dajalnik zgoraj navedene besedne zveze: ali je prav pomagali smo tisočim majhnih podjetij ali pomagali smo tisočim majhnim podjetjem.


  Odgovor:

  Ustrezna dajalniška zveza je odvisna od nameravanega pomena.

  1. Če imate v mislih pomoč, ki je zajela natanko tisoč (1000) podjetij, bi se vaša poved glasila: Pomagali smo tisoč majhnim podjetjem. V tem primeru je namreč tisoč rabljen kot glavni števnik -- na njegovem mestu bi lahko stal tudi katerikoli drug, npr. petim podjetjem, le da se t. i. večji okrogli števniki (sto, dvesto ..., tisoč, dva tisoč ..., milijon) navadno pregibajo po ničti sklanjatvi namesto z glasovnimi končnicami.
  2. Če pa besedo tisoč(i) uporabljate v pomenu 'nedoločena večja količina' (pomene in rabe besede tisoč si lahko ogledate v SSKJ2 na portalu Fran), bi bilo ustrezno zapisati: Pomagali smo tisočem majhnih podjetij. V tem primeru namreč dajalniški obliki besede tisoči sledi samostalnik ali samostalniška zveza v rodilniku.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2019)


Prijavite se za odgovor