×

Skladenjska podstava zloženke »avtobus«
 • Vprašanje:

  Kaj bi bila skladenjska podstava zloženke avtobus?


  Odgovor:

  Beseda avtobus je po svojem izvoru zloženka (pri kateri je prišlo tudi do krnitve samostalnikov v podstavi), vendar smo jo kot zloženko že prevzeli v slovenščino (po Slovenskem etimološkem slovarju iz nemščine oz. francoščine), zato bi težko govorili o njeni skladenjski podstavi.

  Slovenski etimološki slovar:

  0_1549531914803_avtobus2.png

  Beseda se razlikuje od sicer na prvi pogled podobnih besed, kot so:
  (1) avtocesta, avtokamp, avtomehanik,
  (2) avtoklepar, avtoprevoznik,
  (3) avtokolona,
  (4) avtocisterna,
  (5) avtodom, avtoprevoz.

  Vse naštete besede so namreč podredne zloženke, ki pa imajo v skladenjski podstavi različno razmerje med podstavnima samostalnikoma:
  (1) tožilnik s predlogom za: cesta / kamp / mehanik za avte,
  (2) brezpredložni rodilnik: klepar / prevoznik avtov,
  (3) rodilnik s predlogom iz: kolona iz avtov,
  (4) mestnik s predlogom na: cisterna na avtu in
  (5) orodnik: dom / prevoz z avtom.
  (Prim. A. Vidovič Muha: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 289–309.)

  Boris Kern (februar 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.