×

Tuje črke v zemljepisnih imenih: »Medžugorje« in »Međugorje«
  • Vprašanje:

    Pri reviji MIR -- Odmev Međugorja se sprašujemo, kako se to krajevno ime pravilno zapiše v slovenskem jeziku. Na različnih koncih so namreč zapisi različni. Tabla ob cesti ima napis MEĐUGORJE. Sprašujemo se, ali naj to sprejmemo s tujo črko, kot sprejmemo New York, ali naj to ponašimo. Če ponašimo, kateri zapis je ustreznejši/bolj pravilen: MEDŽUGORJE ali MEDJUGORJE? Lepo prosimo za Vaše mnenje.


    Odgovor:

    Naselbinska imena na tujem v slovenščini praviloma zapisujemo tako kot v izvirnem jeziku, če je ta latinični, torej pričakujemo zapis Međugorje, pri čemer se tuja črka lahko tipografsko zamenja z dj, tako da zapišemo Medjugorje. Izjeme so tista imena, ki so tradicionalno podomačena, večinoma ne zgolj v zapisu, kot npr. Videm, Rim, Solun, Budimpešta, med temi so tudi imena božjepotnih krajev, npr. Lurd, starejše Kelmorajn. Ker je kraj, po katerega zapisu imena sprašujete, že dlje časa priljubljena božja pot Slovencev, se to ime pri nas pogosteje kot izvirno zapisuje podomačeno kot Medžugorje, kar je tudi s sistemskega in razvojnega vidika popolnoma ustrezno in torej priporočljivo.

    Marko Snoj (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.