×

Upokojenec: kako je nastal ta genialni jezikovni zmazek?




 • Vprašanje:

  Sem upokojenka, a se vsakic, ko izrecem to besedo, slabo pocutim. Izhaja namrec iz istega korena kot ‘pokoj’ in ‘pokojnik’, pa me zares zanima, zakaj. Kaksna je povezava med pokojem, ki naj bi bil cas po zakljucenem aktivnem obdobju zivljenja (sluzbovanju) in pokojnikom?! In ‘pokojnina’?! Ali ne zveni to kot nekaksen denarni nadomestek za pokojnika?!
  Kako to, da je bil izbran tako ponesrecen termin? Drugi jeziki imajo mnogo primernejse izraze (retired, kar pomeni, da si se na nek nacin umaknil, ali rentner, to je prejemnik rente), zakaj se nismo zgledovali? Upokojenec je zaljiv izraz, ki kar nekako namiguje, da bos kmalu pokojnik, in ni niti najmanj spostljiv do nas starejsih, ki smo se kako zivi in aktivni, vsaj vecina.
  Zato predlagam v razmislek, ali ne bi bilo vredno poiskati primernejsega termina?


  Odgovor:

  Do sredine 19. stoletja je samostalnik pokoj pomenil samo "mir, mirovanje, počitek", pridevnik pokojen pa samo "miren, spokojen". Tudi glagol upokojiti se je do takrat pomenil samo "umiriti se". Pomenski prehodi v smer, ki jo poznamo danes, so slovarsko prvič potrjeni v Cigaletovem Nemško-slovenskem slovarju iz leta 1860. Nemški termin Pension tam prevaja kot doslužba, izslužba in pokoj, denar, ki ga prejema nekdanji delavec (Gehalt eines Ausgedienten) pa doslužnina, pokojnina, mrtva plača in penzija. Naslednja desetletja so tehtnico nagnila v prid pokojnini, katere etimološki pomen je "denar, ki ga prejema, kdor je v pokoju", pri čemer je etimološki pomen besede pokoj "mir, mirovanje, počitek". Iz njega je tvorjen glagol upokojiti se z etimološkim pomenom "umiriti se", iz tega pa sta prek trpnega deležnika upokojen tvorjena samostalnika upokojenec in upokojenka. Pomensko enako motivirane in besedotvorno zelo podobne so istopomenske besede v hrvaščini, ki so tvorjene iz mir: mirovina "pokoj" in "pokojnina", umirovljenik "upokojenec".
  Res utegne biti moteče, da so iz iste osnove pokoj tvorjeni tudi pridevnik pokojni in samostalnika pokojnik, pokojnica, pri čemer je poimenovanje umrlega po mirovanju seveda evfemizem. A tudi ta pomenska smer je bila začrtana že v 19. stoletju in bo verjetno živela tudi v prihodnje. Za ta pojem imamo v knjižnem jeziku na voljo sopomenke, v ljudskem jeziku pa ima tudi upokojenec, ki je sicer danes pravni termin, sopomenko penzionist, glej tu.

  Marko Snoj (februar 2019)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.