×

Sklanjanje priimka »Ljubec«
  • Vprašanje:

    Kako sklanjamo priimek Ljubec?


    Odgovor:

    Ob predpostavki, da je priimek Ljubec naglašen na prvem zlogu, se sklanja Ljubec, Ljubca, Ljubcu, Ljubca, pri Ljubcu, z Ljubcem, če je njegov nosilec moški. Če je nosilec ženska, se sklanja z ničtimi končnicami, pred njim pa stoji rojstno lastno ime ali ustrezen naziv, kot npr. gospa, profesorica, učenka.

    Marko Snoj (november 2013)