×

Sklanjanje priimka »Ljubec«
  • Vprašanje:

    Kako sklanjamo priimek Ljubec?


    Odgovor:

    Ob predpostavki, da je priimek Ljubec naglašen na prvem zlogu, se sklanja Ljubec, Ljubca, Ljubcu, Ljubca, pri Ljubcu, z Ljubcem, če je njegov nosilec moški. Če je nosilec ženska, se sklanja z ničtimi končnicami, pred njim pa stoji rojstno lastno ime ali ustrezen naziv, kot npr. gospa, profesorica, učenka.

    Marko Snoj (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.