×

Je prav »izgovorjava« ali »izgovarjava«?
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilna uporaba.
  Njegova izgovorjava je pravilna ali ... izgovarjava je pravilna.


  Odgovor:

  Zapis izgovarjava namesto izgovorjava je besedotvorno utemeljen, saj naj bi izhajal iz iterativnega glagola, kot piše Anton Bajec v svojem Besedotvorju slovenskega jezika, I. izpeljava samostalnikov (Ljubljana: SAZU, 1950, str. 76):

  »Govoriti nima iterativa, pač pa zloženke iz-, pre-, po-, nagovarjati, zatorej izgovarjava, ne pa *govorjava

  Vendar v rabi po pogostnosti močno prevladuje normativno odsvetovani zapis izgovorjava.

  Pravopisni slovar iz leta 2001 rabo samostalnika izgovorjava odsvetuje, vendar pa sodobna raba izkazuje njegovo večjo pogostost (po korpusu Gigafida je npr. le 1561 pojavitev samostalnika izgovorjava in kar 10.282 pojavitev samostalnika izgovarjava; če pogledamo v našo svetovalnico, pa so tudi vsi spraševalci vedno zapisali izgovorjava). To pojavitev je zabeležil tudi SSKJ2 (pri čemer pa je samostalnika izgovorjava razložil zgolj s t. i. razlagalnim sinonimom izgovarjava).

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.