×

Nasprotje od »spleten« je ...?
 • Vprašanje:

  Kaj bi bila ustrezna slovenska beseda za poimenovanje realnosti, ki se ne odvija na spletu; npr. ali je mogoče reči spletne kršitve avtorskih pravic – nespletne kršitve avtorskih pravic?


  Odgovor:

  Pri pridevnikih je tvorjenost protipomenskega para s predpono ne- povsem običajna. Ta predpona med drugim poimenuje tudi »nasprotje tega, kar je pomen osnovne besede« (SSKJ), kar ustreza tudi paru pridevnikov spletninespletni.

  V korpusu Gigafida se sicer beseda nespletni pojavi le 21-krat, vendar pa korpus izkazuje tudi rabo podobnih zanikanih pridevnikov neinternetni in nevirtualni. Vsi trije se pojavljajo v besednih zvezah, ki so pomensko pogosto vezane na področja nakupovanja, medijev in raznih storitev (ki se torej ne nahajajo ali odvijajo na spletu oz. internetu). Zasledimo primere, kot npr. nespletni kupec, neinternetno podjetje, nevirtualno trgovanje, pa tudi splošnejša poimenovanja: nevirtualni svet, neinternetna identiteta, nespletni pojav.

  Z vidika poimenovanja realnosti, ki se ne odvija na spletu, je torej pridevnik nespletni ustrezen.

  Mija Michelizza (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.