×

Oblika pridevnika, ki ga opisno stopnjujemo: »najbolj priljubljen«
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilna za besedne zveze tipa najbolj priljubljen igralec / najbolj priljubljen video posnetek / najbolj priljubljen film.
  Ta vir (http://www.lektorsko-drustvo.si/vsebina/Pridevniška beseda, maj-junij 2014.pdf) se zdi, da narekuje rabo nedoločne oblike, a nisem povsem prepričana (glejte: Stopnjevanje (kadar ne gre za stopnjevanje s priponskim obrazilom) že samo po sebi narekuje rabo nedoločne oblike pridevnika).
  Lahko pojasnite, prosim?


  Odgovor:

  Pridevnik priljubljen, ki pomeni ‘ki ga ima rado razmeroma veliko ljudi’ ali ’ki se pogosto uporablja, pogosto nastopa’ (SSKJ), spada med t. i. lastnostne pridevnike, ki označujejo kakovost, mero, barvo ipd. (po njih se vprašujemo z vprašalnico kakšen).

  Ker označujejo lastnost tega, kar pomeni samostalniško jedro (in ne vrste), se lahko stopnjujejo (priljubljen, bolj priljubljen, najbolj priljubljen). Stopnjevanje torej kaže na dejstvo, da gre za lastnostni pridevnik, za katerega je najbolj običajna nedoločna oblika.

  Če lastnostni pridevnik označuje že znano lastnost koga ali česa (ki je bila torej v istem besedilu že navedena) ali lastnost, ki je pripisana že znanemu, iz množice podobnega posebej izpostavljenemu, prihaja do t. i. skladenjske določnosti in uporabimo določno obliko lastnostnega pridevnika. Primera iz besedilnega korpusa Gigafida:

  • Prava evforija je zavladala pozno popoldne […], ko je tudi na Japonskem najbolj priljubljeni slovenski nogometaš prišel mednje igrajoč se z žogo.

  • Vsakoletni Orto fest […] prireja najbolj priljubljeni ljubljanski rock klub.

  Izbira oblike lastnostnega pridevnika je torej odvisna od sobesedila. Če kako lastnost v besedilu prvič omenimo, bo lastnostni pridevnik gotovo v nedoločni obliki. Če lastnosti ne navajamo prvič, ima lastnostni pridevnik določno obliko.

  Špela Petric Žižić (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.