×

Težave pri sklanjanju besede »govedo«
 • Vprašanje:

  Na oddelku Biotehniške fakultete pogosto uporabljamo besedo govedo, saj je govedoreja ena izmed naših osnovnih dejavnosti. Žal pa ta beseda ni ravno lahka za pravilno uporabo. Imamo kar precej težav, zato se obračam na vas po pomoč.

  Na spletu sem našla pregibanje besede (spodaj), a tam ga uporabljajo kot edninski samostalnik. Če pa rečemo »Govedo se je paslo na travniku«, ne mislimo ene živali, ampak več.

  Ko govorimo na splošno o govedu, ni težav. A te se hitro pojavijo, ko hočemo govoriti o pasmah, velikosti, glavah – goveda, govedi ali goved?

  Za boljšo predstavo naših težav sem izpisala nekaj variant uporabe iz našega strokovnega teksta:

  • Spremljanje reje govedi na planinski paši
  • Pasme govedi
  • Ocenjevanje govedi v 19. stoletju
  • 70 glav govedi
  • Merjenje telesnih mer pri govedu
  • pasemski standard cikastega goveda – [cikasto (bohinjsko) govedo je ime pasme]
  • Prvi opisi cikastega (bohinjskega) goveda
  • Dovoljene barvne razlike pri cikastemu govedu
  • Oblika vimena pri bohinjskem govedu
  • Ukrepi za izboljšanje bohinjskega goveda
  • Viri o cikastem govedu
  • … telesne mere krav bohinjskega goveda
  • Rezultati kontrole prireje mleka po letih za cikasto govedo
  • … je edina slovenska avtohtona pasma govedi
  • … spada med kratkorožna goveda
  • mlečni tip goveda
  • Število velike govedi se je zmanjšalo
  • … pri govedu in ovcah
  • O govedu na Kranjskem
  • Prehrana goved

  Očitno v besedilu uporabljajo v rodilniku pasme govedi, kadar govorijo na splošno o govedu kot vrsti, kadar pa o posamezni pasmi ali skupini pa mere bohinjskega goveda, čeprav uporaba ni tako striktna.

  Verjetno ste si lahko ustvarili sliko o naših težavah. Zelo bom vesela vaše pomoči, saj se s temi težavami bodemo že leta. Prav pa bi bilo, da se končno naučimo besedo pravilno uporabljati.

  A. K.


  Odgovor:

  Stvar ni tako zapletena, kot se zdi. Imamo besedo srednjega spola govedo, ki se sklanja tako kot leto (torej govedo, -a, -u, -o, -u, -om; -i, --, -oma, -i, -ih, -oma; -a, --, -om, -i, -ih, -om), imamo pa tudi besedo ženskega spola goved, ki se sklanja tako kot perjad, torej goved, -i, -i, --, -i, -jo. Beseda goved pomeni že več živali, lahko tudi več pasem, zato nima ne dvojine ne množine. Sodobni jezikovni priročniki jo navajajo kot podrejeno sopomenko besedi govedo, zato bi se je kazalo v strokovnem jeziku izogibati. Nadrejeni sinonim govedo v ednini označuje eno žival, osebke iste pasme ali govejo živino na splošno, v dvojini in množini pa predvsem dve oz. več pasem. V hlevu imamo torej pet glav goveda (raje ne govedi), poznamo pasme goveda (raje ne govedi; bolje je seveda goveje pasme), redimo govedo (raje ne goved), povečalo se je število goveda (raje ne govedi) itd.

  Opomba:

  Odgovor je spremenjen. Različica odgovora, ki je bila objavljena marca 2012, je shranjena v uredništvu svetovalnice.

  Marko Snoj (september 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.