×

Slovenjenje latinskega imena »Poetovio«
 • Vprašanje:

  Kako pravilno slovenimo ime največjega rimskega mesta na ozemlju Slovenije? Menim, da Petoviona (lat. Poetovio). V medijih namreč mnogokrat zasledim tudi obliko Poetoviona. Prav tako me zanima, kako sklanjamo besedi Poetovio in Petoviona in katerega spola sta (v rimskem Poetoviu, v rimski Petovioni).


  Odgovor:

  Latinsko naselbinsko ime Poetovio slovenimo kot Petovija. Dvoglasnik oe namreč domačimo z e-jem, prim. Feb iz Foebus, penalen iz poenalis, nosniške osnove na -io (rod. -ionis) pa s pripono -ija, npr. misija iz missio, akcija iz actio. Tako je problem rešen že v Slovenskem pravopisu 2001.

  Podomačevanje z imenom Petoviona se opira na zapis Petaviona iz leta 670.

  Nepodomačeno ime Poetovio je lahko ženskega spola in se sklanja z ničtimi končnicami, lahko pa je moškega spola in se sklanja Poetovio ­-ia -iu …

  Marko Snoj (november 2013)