×

O samostalniku »glorija« v SSKJ
 • Vprašanje:

  Kako je mogoče, da je v SSKJ naravni pojav »glorija« opredeljen s kvalifikatorjem alpinistika in kako napako popraviti?


  Odgovor:

  Izraz glorija, v letu 1970 kvalificiran kot alpinističen, ne bi prišel v SSKJ, če ga ne bi tako opredelil terminološki svetovalec pri SSKJ in ga ne bi potrjevalo listkovno gradivo. V listkovni kartoteki tako najdemo podatek, da je mnenje o izrazu v pomenu 'naravni pojav' glorija podal strokovnjak za alpinizem.

  Glede na to, da je v SSKJ v geslu glorija zapisano »alp. mavričast sij ob človekovi senci na nizko ležeči megli«, lahko sklepamo, da je bil pojav najprej zabeležen v alpinistični literaturi. Glorijo v angleščini imenujejo Brocken spectre (tudi mountain spectre ali Brocken bow), v nemščini pa Brockengespenst. Natančneje se pojav opisuje tudi kot mavrični sij ob človeški senci, ki se opazi na megli, če je megla v isti višini s soncem, človek pa nekoliko višje, da to vidi. V angleški Wikipediji lahko preberemo, da so pojav opazovali prvič 1870 na gorskem vrhu v Nemčiji in da je s tem povezana tudi legenda.

  Izraz je bil kasneje vključen v Meteorološki slovar (1990), medtem ko ga v ZRC-jevem Planinskem slovarju ni. Torej je bil kasneje termin uvrščen na področje meteorologije, v drugi izdaji SSKJ pa je ostalo še po starem.

  Kako predlagati popravek?
  Najbolje je, da na portalu Fran pri geslu glorija v SSKJ2 kliknete na povezavo »Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka« in tam lahko opišete svoj pogled.

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.