×

Ali je "Vi" starinsko?
  • Vprašanje:


    Ali je uporaba Vi z veliko začetnico res zastarela oz. celo napačna in se odsvetuje v primeru sporočila npr. profesorju ali nadrejenemu?


    Odgovor:

    Aktualni Slovenski pravopis 2001 tovrstno nagovarjanje oz. naslavljanje umešča v okvir izrazov posebnega razmerja ali spoštovanja in jih predvideva (ne pa predpisuje) zlasti v pismih in protokolarnih ogovorih (§ 110–114), pri čemer pa poudarja (§ 156), da jih po osebni izbiri lahko pišemo tudi z malo začetnico. Posebej velja poudariti, da če se odločimo za pisanje osebnih in svojilnih zaimkov z veliko začetnico, naj gre res za nagovarjanje konkretnih oseb in ne kolektiva, komisije ipd., vsekakor pa je takšen način pisanja stvar osebnega sloga.

    Nataša Gliha Komac (marec 2019)