×

Ali je "Vi" starinsko?
  • Vprašanje:


    Ali je uporaba Vi z veliko začetnico res zastarela oz. celo napačna in se odsvetuje v primeru sporočila npr. profesorju ali nadrejenemu?


    Odgovor:

    Aktualni Slovenski pravopis 2001 tovrstno nagovarjanje oz. naslavljanje umešča v okvir izrazov posebnega razmerja ali spoštovanja in jih predvideva (ne pa predpisuje) zlasti v pismih in protokolarnih ogovorih (§ 110–114), pri čemer pa poudarja (§ 156), da jih po osebni izbiri lahko pišemo tudi z malo začetnico. Posebej velja poudariti, da če se odločimo za pisanje osebnih in svojilnih zaimkov z veliko začetnico, naj gre res za nagovarjanje konkretnih oseb in ne kolektiva, komisije ipd., vsekakor pa je takšen način pisanja stvar osebnega sloga.

    Nataša Gliha Komac (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.