×

Predmet v orodniku ali prislovno določilo časa?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri stavčni člen predstavlja krepko označen del v spodnjem stavku.

  Ona hodi spat s kurami.

  Ali je to predmet v orodniku ali prislovno določilo časa? Namreč, ne glede na to, ali se vprašaš: "S kom hodi spat?" oziroma "Kdaj hodi spat?", je odgovor: "s kurami".

  Kaj menite?


  Odgovor:

  Toporišič v svoji slovnici iz l. 2004 na str. 615 piše, da se po predmetu vprašujemo z zaimensko zvezo kdo ali kaj, in sicer z njenimi oblikami od rodilnika do orodnika, da pa vprašalnica ni nujno enoumna, zlasti ne ob predlogih.
  V zvezi s predlogi imamo ob takih vprašalnicah opraviti s predmeti le, če se po istem ni mogoče vprašati tudi s kje, kdaj, kako, zakaj ipd., tj. z vprašalnicami za prislovna določila.
  Če torej želimo povedati, da nekdo (ona) hodi zgodaj spat oz. da zgodaj zaspi, potem imamo opraviti s prislovnim določilom časa (kar je bolj verjetno), če pa želimo opisati »družbo«, ki jo pri tem opravilu, dejanju spremlja, imamo opraviti s predmetom.

  Nataša Gliha Komac (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.