×

Ujemanje povedkovega prilastka z osebkom
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je navedena poved slovnično pravilna:

  Marija Vuk je bila rojena 7. decembra 1929 v družini Terner na Trebčah kot najstarejši izmed sedmih otrok, od katerih pa jih je preživelo le pet.

  Ali ne bi bilo pravilno zapisati kot najstarejša?

  Ali je prilastkov odvisnik ustrezen?


  Odgovor:

  Ustrezen zapis se glasi: Marija Vuk je bila rojena 7. decembra 1929 v družini Terner na Trebčah kot najstarejša izmed sedmih otrok, od katerih pa jih je preživelo le pet.

  Odgovor na vaše prvo vprašanje o pravilnosti zapisa kot najstarejša, temelji na opisu povedkovega prilastka kot stavčnega člena (Toporišič, Slovenska slovnica: 684). Povedkov prilastek je vezan na osebek in ga lahko razširimo v samostojen stavek ob glagolu biti: Marija Vuk je bila rojena 7. decembra 1929 v družni Terner na Trebčah. Je najstarejša izmed sedmih otrok, od katerih pa jih je preživelo le pet.

  Odgovor na vaše drugo vprašanje je pritrdilen. Zapis (od katerih pa jih je preživelo le pet) je pravilen.

  Aleksandra Bizjak Končar (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.