×

Kdaj uporabiti »simbolno« in kdaj »simbolično«?
 • Vprašanje:

  V zadnjih letih sem opazil, da v medijih nihče več ne uporablja izraza "simbolično", povsod slišimo samo še "simbolno" – tudi na javni RTV, kar me zelo moti. Po mojem prepričanju je precej večkrat smiselna uporaba simbolično, saj se simbolno nanaša zgolj na simbol (sveča, sidro, srce..). Zato mislim, da je pravilno: simbolično dejanje, simbolična slika, simbolično darilo ipd.. Kaj menite vi?


  Odgovor:

  Pomenske razlike in prekrivnosti med pridevnikoma simbolen in simboličen (in pripadajočih prislovov simbolno in simbolično) so najbolje razvidne iz slovarskih sestavkov v SSKJ na portalu Fran:

  simbólen -lna -o prid. (ọ̑) 
  nanašajoč se na simbol: simbolen pomen sveče; simbolna govorica barv; mati je tu simbolna podoba domovine / simbolno prikazovanje človekovih strasti / simbolna drama simbolistična drama; simbolno število po ljudskem verovanju število, ki se mu pripisuje skrivnosten, mističen pomen
  ♦ adm. simbolno označevanje samoglasnikov v stenografiji označevanje samoglasnikov s spreminjanjem oblike, položaja sosednjih soglasnikov; filoz. simbolna logika logika, ki proučuje formalne pogoje, pri katerih eni povedni stavki izhajajo iz drugih

  simbóličen -čna -o prid. (ọ́) 
  1. nanašajoč se na simboliko ali simbol: simbolični gibi; barve na sliki so simbolične / knjiga nosi simboličen naslov; rožmarin ima simboličen pomen; grb kot simbolični znak države / simbolično izražanje, sporazumevanje / simbolično število po ljudskem verovanju število, ki se mu pripisuje skrivnosten, mističen pomen
  2. ekspr. zelo majhen, nizek: prodati kaj za simbolično ceno; to so bile le simbolične kazni / dobili so simbolična darila 
  ♦ pravn. simbolični prenos blaga prenos z izročitvijo listine; simbolična razžalitev razžalitev z znamenji, gestami; rač. simbolični jezik umetni jezik, pri katerem je naslov operanda izražen s simbolom

  Slovar prikazuje, da sta pridevnika sopomenska v prvem pomenu, ko se nanašata na pomen ‘simbol’, npr. simbolen/simboličen pomen, simbolno/simbolično izražanje.

  Pridevnik simboličen pa je pomensko bolj razvejan in ga v ekspresivnem pomenu uporabljamo tudi za označevanje dejanj, lastnosti stvari, ki nimajo večje vrednosti, temveč so pomembne zgolj zaradi označevanja podpore, spoštovanja ali moralnih zahtev. Npr. v SSKJ: prodati kaj za simbolično ceno; to so bile le simbolične kazni / dobili so simbolična darila.

  V gradivu korpusa Gigafida najdemo več zvez tega tipa (simbolična nagrada, simbolična vsota, simbolična najemnina, vstopnina, simbolični prispevek …).

  Kateri pridevnik pa uporabiti v zvezah, ki zanimajo vas?

  1. simbolno darilo, simbolično darilo
   Odgovor na vprašanje glede zveze simbolično darilo vam ponuja torej že SSKJ: če je darilo simbolično, je zgolj pozornost, ki nima velike denarne vrednosti. Če pa je darilo simbolno, mora nositi neko dodatno vrednost oziroma pomen: Župan je gostom v znak partnerskega sodelovanja med mestoma podaril simbolno darilo – ključ.
   V povedi Za zdravnike so odslej dovoljena le simbolna darila, svinčnik, ravnilo, blok morda, safari pa ne več bi torej morali uporabiti pridevnik simboličen.

  2. simbolno/simbolično dejanje
   Ob samostalniku dejanje nastopata pridevnika simbolično in simbolno kot sopomenki.

  3. simbolna slika, simbolična slika
   Nekoliko drugače je pri sliki, fotografiji, saj je simbolna slika slika z nekim simbolom (npr. Rozeta je simbolna slika sonca), simbolična slika, fotografija pa je lahko zgolj ponazoritev nečesa podobnega (npr. Zaradi simboličnih slik v letaku bi se lahko (razočarane?) stranke obrnile na Urad za zaščito potrošnikov zaradi zavajanja potrošnikov).

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.