×

Sklanjanje krajevnega imena »Dorfarje«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno sklanja krajevno ime Dorfarje.


    Odgovor:

    Ime Dorfarje zagotovo spada v tisti tip mešane sklanjatve, kjer je imenovalnik nastal iz moške oblike Dorfarji tako, da je s preosmišljenjem tožilnika smeri (grem v Dorfarje) nastal novi imenovalnik Dorfarje, ki se dojema kot množina ženskega spola. Vsi ostali skloni so ohranili moški spol: iz Dorfarjev, k Dorfarjem, v Dorfarje, pri Dorfarjih, z Dorfarji. V gorenjskem narečju se končnice v mestniku in dajalniku samostalnikov z mehkimi osnovami izgovarjajo polglasniško, zato v priročniku SKI 1985 najdemo napačno poknjiženje v Dorfarjah. Enak, vendar zaradi trde osnove jasen primer predstavlja krajevno ime Knape (prav tako nedaleč od Škofje Loke), ki se sklanja: Knape (prvotno pač Knapi), Knapov, Knapom, Knape, pri Knapih, s Knapi). Torej: ta tip imen se sklanja v imenovalniku po ženski, v vseh ostalih sklonih pa po moški sklanjatvi. Vse ostalo je posledica zmede zaradi ženskega spola imenovalnika. Ponekod so ta problem svoj čas skušali reševati tako, da so popravljali prvi sklon krajevnih imen, npr. Bojanci namesto Bojance, Adlešiči nam. Adlešiče, Balkovci nam. Balkovce, Bodislavci nam. Bodislavce itd.

    Silvo Torkar (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.