×

Končnica pridevnikov srednjega spola ednine
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je pri pridevnikih srednjega spola ednine končnica včasih na -e (moje, tvoje, rdeče ...) namesto na -o (njegovo, njihovo, modro ...).


  Odgovor:

  Razlog za samoglasniško premeno je v predstoječem soglasniku. Kot pravi Toporišič v Slovenski slovnici (2000) na strani 154, se »zadnjejezični o premenjuje s prednjejezičnim e za nekdaj mehkimi glasovi c, j, č, ž, š«. Navaja pa zglede vodonosen – licemeren, bratov – Jernejev, Ribičev, možev, Jušev, stričev. Glasovi c, j, č, ž, š vplivajo tudi na pridevniške zaimke oz. pridevnik (moje, tvoje, rdeče), po katerem sprašujete.
  Dodajmo še, da na zamenjavo o – e vpliva tudi glas dž.

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)


Prijavite se za odgovor