×

Končnica pridevnikov srednjega spola ednine
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je pri pridevnikih srednjega spola ednine končnica včasih na -e (moje, tvoje, rdeče ...) namesto na -o (njegovo, njihovo, modro ...).


  Odgovor:

  Razlog za samoglasniško premeno je v predstoječem soglasniku. Kot pravi Toporišič v Slovenski slovnici (2000) na strani 154, se »zadnjejezični o premenjuje s prednjejezičnim e za nekdaj mehkimi glasovi c, j, č, ž, š«. Navaja pa zglede vodonosen – licemeren, bratov – Jernejev, Ribičev, možev, Jušev, stričev. Glasovi c, j, č, ž, š vplivajo tudi na pridevniške zaimke oz. pridevnik (moje, tvoje, rdeče), po katerem sprašujete.
  Dodajmo še, da na zamenjavo o – e vpliva tudi glas dž.

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.