×

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
 • Vprašanje:

  Kateri zapis je pravilen, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ali Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske?


  Odgovor:

  Pri standardizaciji imen držav, ki so jo v okviru Komisije za standardizacijo zemljepisnih imena Vlade Republike Slovenije izvajali jezikoslovci in geografi v posebni delovni skupini, so se po besedah dr. Draga Perka, člana delovne skupine, odločili za rodilnik pri vseh treh imenih tega tipa:

  • angl. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – slov. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
  • angl. United States of America – slov. Združene države Amerike
  • angl. Federated States of Micronesia – slov. Združene države Mikronezije

  Vloga samostalnikov država in kraljestvo v teh imenih seveda ni enaka, saj kraljestvo označuje eno entiteto, držav pa je več. Od tu morda izvira tudi vaša zadrega, saj ime Združene države Amerike označuje koalicijo severnoameriških držav, enako Združene države Mikronezije zvezo mikronezijskih držav, medtem kot je Združeno kraljestvo nastalo z združitvijo Anglije, Škotske in Walesa (Velike Britanije) ter Severne Irske, zato se pojavlja tudi ime Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, ki ni nepravilno.

  Da bi si lažje predstavljali: tudi v zvezah države Cefte ali države Beneluksa uporabljamo ob samostalniku v množini ime v rodilniku, medtem ko je v zvezi država Ohio v ednini oz. imenovalniku. Tako bi za kraljestvo tudi lahko pričakovali imenovalniško obliko, ki jo v nekaterih uradnih dokumentih tudi zasledimo (npr. Protokol o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, vir: IATE (Interactive Terminology for Europe) terminološka zbirka Evropske unije; ali na Wikipediji)

  Kljub temu pa v knjižnem jeziku in pravopisu ob obstoječi poimenovalni dvojnici upoštevamo priporočilo KSZI in konsez, ki je bil sklenjen, ter uporabljamo prvo, torej Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.