×

Sklanjanje francoskih lastnih imen, ki se končajo z -o
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako naj sklanjamo francoska lastna imena, ki se končajo na naglašeni -o, kot je Bruno? Vem, da se načeloma imena na -o sklanjajo na način Marko Marka, vendar so francoska imena specifičen primer, saj je pri njih naglas ravno na -o. Se sklanjajo kot Zola Zolaja, torej Bruno Brunoja?

  Odgovor:

  Vsa tuja imena, ki so končniško naglašena, sklanjamo tako, da osnovo podaljšujejo z j. Tako kot Zola [zolá] Zolaja, Hugo [igó] Hugoja, Totò [totó] Totòja, Pelé [pelé] Peléja …, sklanjamo tudi Bruno, če ga res naglasimo končniško [brunó] Brunoja. Svojilni pridevnik tvorimo prav tako s podaljšanim j: Brunojev.

  Če pa bi šlo za Giordana Bruna ali Bruna Kartuzijana ali za Bruna iz Querfurta, ki so vsi naglašeni na korenskem u [brúno], potem bi ga sklanjali brez podaljšane osnove: Bruno Bruna Brunu Bruna pri Brunu z Brunom. Svojilni pridevnik se glasi: Brunov.

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.