×

Sklanjanje francoskih lastnih imen, ki se končajo z -o
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako naj sklanjamo francoska lastna imena, ki se končajo na naglašeni -o, kot je Bruno? Vem, da se načeloma imena na -o sklanjajo na način Marko Marka, vendar so francoska imena specifičen primer, saj je pri njih naglas ravno na -o. Se sklanjajo kot Zola Zolaja, torej Bruno Brunoja?

  Odgovor:

  Vsa tuja imena, ki so končniško naglašena, sklanjamo tako, da osnovo podaljšujejo z j. Tako kot Zola [zolá] Zolaja, Hugo [igó] Hugoja, Totò [totó] Totòja, Pelé [pelé] Peléja …, sklanjamo tudi Bruno, če ga res naglasimo končniško [brunó] Brunoja. Svojilni pridevnik tvorimo prav tako s podaljšanim j: Brunojev.

  Če pa bi šlo za Giordana Bruna ali Bruna Kartuzijana ali za Bruna iz Querfurta, ki so vsi naglašeni na korenskem u [brúno], potem bi ga sklanjali brez podaljšane osnove: Bruno Bruna Brunu Bruna pri Brunu z Brunom. Svojilni pridevnik se glasi: Brunov.

  Helena Dobrovoljc (marec 2019)