×

Zaimek ali prosti morfem?
 • Vprašanje:

  Prepeljali smo se na drugo stran reke Save.

  Ali je se v zgornji povedi zaimek ali prosti morfem? Kako ju prepoznamo oz. ločimo?


  Odgovor:

  To je zanimiv primer, ker pomen izhodiščnega glagola prepeljati KOGA/KAJ in tudi peljati KOGA/KAJ kaže na samostojno rabo pomena glagolov peljati oz. prepeljati in hkrati na možnost, da vse, kar sledi, pomeni že samostojnega udeleženca -- na ta način bi potemtakem bil tudi SEBE samostojni udeleženec, ki zapolnjuje vezljivostno tožilniško mesto in s tem dokazuje prehodnost tega glagola.
  Vendar ta SEBE pomensko pri prepeljati se označuje enega in istega udeleženca, in ne dveh udeležencev kot pri prepeljati KOGA/KAJ.
  To slednje nam lahko potrjuje, da se v tovrstnih primerih izražanje istega udeleženca podvaja v smislu JAZ/TI/ON prepeljati SEBE, zato ta SE v kratki nenaglašeni obliki izgublja polni pomen samostojnega udeleženca in ohranja zlasti pomen 'povratnosti dejanja' in hkrati (tožilniško) prehodnost uporabljenega glagola; podobni primeri so npr. veseliti se, žalostiti se. V vseh tovrstnih primerih tipa prepeljati se, veseliti se, žalostiti se bi šele polna naglašena oblika SEBE lahko poudarjeno izražala zaimensko rabo, npr. PREPELJAL JE (ŠE) SEBE ipd. Če sklenemo, lahko trdimo, da kratka nenaglašena oblika SE ob glagolih izraža zlasti 'povratnost dejanja' in zato nastopa prvenstveno v vlogi prostega morfema glagola, in to velja tudi za primere umivati se -- kratka prostomorfemska oblika SE izraža zlasti 'povratnost dejanja na istega vršilca/nosilca dejanja', kar hkrati pomeni samo fiktivno (tožilniško) prehodnost; šele dolga naglašena oblika SEBE pa bi poudarila udeleženca (pa čeprav istega udeleženca) v smislu Zjutraj umije najprej SEBE, potem pa mora tudi DRUGE.

  Andreja Žele (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.