×

Naglas pri besedi »gorniški«
 • Vprašanje:

  Že dostikrat sem na radiu slišal, da vabijo na festival gorniškega filma, s tem da so pridevnik gorniški naglasili na i-ju in ne na u-ju, kot bi pričakoval, saj je taka raba tudi slovenskemu ušesu veliko bolj prijazna.
  Zanima me, katera raba je pravilna in zakaj, saj je pridevnik izpeljan iz samostalnika gornik ki se naglasi na o-ju. in vsi meni poznani ljudje ne bi nikoli te besede naglasili na i-ju.


  Odgovor:

  Beseda gornik se je prvotno naglaševala na i-ju, kar je tudi etimološko pričakovano. Iz tako naglašene besede je tvorjen pridevnik gorníški (tako v Pleteršniku, v SSKJ in SP 2001). Naglas na o-ju (tako kot pri samostalniku górnik kot pri pridevniku górniški) je mlajši, zato morda še ni bil zabeležen v naših normativnih slovarjih, je pa v rabi razširjen, zatp morda vaše ocena o »ušesu prijazni rabi«.

  Pri kodifikaciji bo treba v nadaljnje upoštevati tudi splošno razširjeno govorno prakso.

  Janoš Ježovnik, Helena Dobrovoljc (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.