×

Zakaj se »delovno aktiven« piše narazen?
 • Vprašanje:

  Ali ni delovno aktiven prav tako kot npr. delovno pravo pretvorba iz zveze pridevnika in samostalnika (delovna aktivnost)?


  Odgovor:

  (1) V zvezi delovno aktiven nastopata prislov delovno in pridevnik aktiven, tu v imenovalniku ednine moškega spola. Po prislovu se lahko vprašamo kako in pred pridevnik aktiven postavimo še vrsto drugih lastnostnih prislovov: politično, telesno, športno, delovno, spolno, reklamno, zelo, premalo, polno ... Vsi ti primeri, vključno z vprašanjem kako aktiven, kažejo, da se besedi v zvezi delovno aktiven pišeta narazen.

  (2) Le podobna pa je zgornji zveza delovno pravo s pridevnikom v srednjem spolu ednine delovno, ki je oblikovno enak prislovu delovno, in samostalnikom srednjega spola pravo. Ko po običajnem besedotvornem postopku iz tega naredimo vrstni pridevnik delovnopravni (tule moškega spola v imenovalniku ednine in v določni obliki), se ta piše kot ena beseda. Po prvi sestavini v tem pridevniku se ne moremo spraševati s kako (nesmiselno je vprašati kako pravna zakonodaja), kar dokazuje, da ni prislov.

  Peter Weiss (marec 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.