×

Vezava predloga »na«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je poleg oblike  zaokroževanje na desetine pravilna tudi zaokroževanje na desetinah, prosim, da mi pojasnite jezikovno rabo in njen pomen.


    Odgovor:

    Korpusno gradivo kaže, da glagoli zaokroževati, zaokrožati in zaokrožiti v predložni zvezi z na in v pomenu 'delati/narediti, da sorazmerne manjše vrednosti, enote niso upoštevane' predvidevajo rabo tožilnika, torej: zaokroževati na dve decimalki natančno, na stotice, na stotine, na deset evrov. V gradivu ne najdemo niti enega primera, ki bi izkazoval rabo mestnika (zaokroževati na desetinah). Enako bomo tudi v zvezi z glagolnikom uporabili tožilnik: zaokroževanje na desetine.

    Boris Kern (marec 2019)


Prijavite se za odgovor