×

Vezava predloga »na«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je poleg oblike  zaokroževanje na desetine pravilna tudi zaokroževanje na desetinah, prosim, da mi pojasnite jezikovno rabo in njen pomen.


    Odgovor:

    Korpusno gradivo kaže, da glagoli zaokroževati, zaokrožati in zaokrožiti v predložni zvezi z na in v pomenu 'delati/narediti, da sorazmerne manjše vrednosti, enote niso upoštevane' predvidevajo rabo tožilnika, torej: zaokroževati na dve decimalki natančno, na stotice, na stotine, na deset evrov. V gradivu ne najdemo niti enega primera, ki bi izkazoval rabo mestnika (zaokroževati na desetinah). Enako bomo tudi v zvezi z glagolnikom uporabili tožilnik: zaokroževanje na desetine.

    Boris Kern (marec 2019)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.