×

Vejica pri vezniku »s tem da«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z vejico, ko gre za veznik "s tem da", ko se pojavlja na začetku povedi in ko se pojavlja sredi povedi. Nekaj sem o takšnih veznikih brala tudi v Pravopisu, Episu in Slovenski slovnici, ki govori o sredstvenem odvisniku. Kljub temu nisem povsem prepričana, kaj je prav v spodnjih primerih. Ali je vejica pravilna na obeh mestih? Ali pa se odvisno od tega, kje stoji vejica, spremeni pomen?

  Primeri:
  Ne pomagajte tatovom, s tem da puščate vredne predmete v avtomobilu.
  Ne pomagajte tatovom s tem, da puščate vredne predmete v avtomobilu.

  Starši svojemu otroku ne delajo usluge, s tem da ga rešujejo pred posledicami njegovih napak.
  Starši svojemu otroku ne delajo usluge s tem, da ga rešujejo pred posledicami njegovih napak.

  Mama ni obupala nad mano, čeprav sem si sama nakopala težave, s tem da nisem poslušala njenih nasvetov.
  Mama ni obupala nad mano, čeprav sem si sama nakopala težave s tem, da nisem poslušala njenih nasvetov.

  Vaša naloga je, da svojega otroka naučite samodiscipline, s tem da mu rečete ne.
  Vaša naloga je, da svojega otroka naučite samodiscipline s tem, da mu rečete ne.

  Starši se morajo z otrokom, ki je ustrahoval vrstnika, s tem da mu je grozil, mirno pogovoriti.
  Starši se morajo z otrokom, ki je ustrahoval vrstnika s tem, da mu je grozil, mirno pogovoriti.

  S tem da ostanete mirni in ste pozorni, lahko drugim pomagate, da se sprostijo in tudi ognejo napakam.
  S tem, da ostanete mirni in ste pozorni, lahko drugim pomagate, da se sprostijo in tudi ognejo napakam.


  Odgovor:

  Na podobna vprašanja smo v svetovalnici že večkrat odgovarjali; odgovore najdete pod oznako "večbesedni veznik".

  Tudi glede vašega vprašanja lahko zgolj ponovimo ugotovitev Marte Kocjan Barle iz prispevka v knjigi Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih (2015), da pri večbesednih veznikih, katerih prva sestavina je predložna zveza, o tem, ali jih imamo »za večbesedni veznik ali kazalnik in ko-/ker-/da-stavek, odloča pomen; temu se prilagajata stavčna zgradba, odvisna tudi od sobesedila /…/, in premor v govoru« (Marta Kocjan Barle 2015: 64).

  Tudi v vaših primerih je stava vejice torej odvisna od tega, ali je vsebinski poudarek na kazalnem zaimku in stavku, ki ga pomensko dopolnjuje, ali na delu povedi, ki je pred večbesednim veznikom. V prvem primeru je vejica pred da, v drugem primeru pred celotno vezniško zvezo.

  Brez sobesedila lahko le ugibam, katera interpretacija je ustreznejša v vaših primerih, lahko pa nakažem razliko med obema branjema na spodnjem primeru.
  1.

  Mama ni obupala nad mano, čeprav sem si sama nakopala težave s tem, da nisem poslušala njenih nasvetov.

  Vsebinski poudarek je na dejstvu, da si je težave nakopala z NEPOSLUŠANJEM nasvetov.
  2.

  Mama ni obupala nad mano, čeprav sem si sama nakopala težave, s tem da nisem poslušala njenih nasvetov.

  Vsebinski poudarek je na dejstvu, da si je oseba SAMA nakopala težave; v stavku, ki ga uvaja večbesedni veznik, je naveden zgolj še način, na katerega se je to zgodilo.

  V prvem primeru bi lahko večbesedni veznik nadomestili tudi z vezniško zvezo tako da. Podobno tudi v primeru Starši svojemu otroku ne delajo usluge, s tem da ga rešujejo pred posledicami njegovih napak > Starši svojemu otroku ne delajo usluge, tako da ga rešujejo pred posledicami njegovih napak. Ne pa tudi v primeru, ko je kazalni zaimek vsebinsko in v govoru poudarjen: Starši svojemu otroku ne delajo usluge s tem, da ga rešujejo pred posledicami njegovih napak.

  Tina Lengar Verovnik (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.