×

Kako izgovarjamo in sklanjamo portugalske besede na zapisani končni o?
 • Vprašanje:

  V zadnjem času sta se v medijih pojavljali vsaj dve brazilski imeni: predsednik Jair Bolsonaro in mesto Brumadinho. Obe imata v brazilski portugalščini izgovor s končnim u-jem. Po navodilih iz pravopisnih pravil se portugalski o v slovenščini izgovarja kot [o], »v nekaterih« nenaglašenih zlogih pa kot [u]. Raba v govornih medijih kaže veliko neenotnost oziroma prevlado izgovora končnega -o-ja kot [o]. Nekaj znanih portugalskih in brazilskih lastnih imen, za katera je v medijih že ustaljen izgovor s končnim o-jem: Jorge Sampaio, Fernando Cardoso, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho, Aluísio Azevedo, José Saramago, José Mourinho, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Romario. Kakšna je torej pravilna izgovarjava portugalskih besed na -o? In kako se ta imena sklanjajo?


  Odgovor:

  Pri glasovnem prevzemanju besed, zlasti pa imen, ki jih puščamo v izvirni pisni obliki, v slovenščini velja pravilo, da tuje glasove zamenjujemo z najbližjimi slovenskimi knjižnimi. Tako npr. ü v imenu Tübingen izgovorimo kot i, ne zaokroženo kot v nemščini, mehkega ć v Bihać ne izgovarjamo kot ć, temveč kot č, in podobno.

  Pri portugalskih imenih na končni zapisani o opažamo razlike med izgovorom v portugalščini in brazilski portugalščini:

  • končni zapisani o se izgovarja najpogosteje kot u;
  • če je pred njim naglašeni samoglasnik, pa se izgovarja kot o.

  V globaliziranem svetu se s portugalščino, portugalsko ali brazilsko, srečujemo pogosteje kot nekdaj. Tudi imen iz teh jezikov je v slovenščini več, in kot ugotavljate sami, se je pri veliko imenih končni zapisani o ustalil tudi v izgovoru, npr.: Jorge Sampaio, Fernando Cardoso, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho, Aluísio Azevedo, José Saramago, José Mourinho, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Romario. A ne le v slovenščini. Ime znanega brazilskega pisatelja Paula Coelha v portugalščini izgovorijo [páulu kuélju], izgovarjava v poljščini, francoščini, angleščini pa niha. Vsem različicam (od [páulo kuéljo] do [páulo kuêlo] ali [poló kueló]) je skupno, da je končni o izgovorjen kot o.

  Na izreko končnega o v skladu s črkovnim zapisom vse bolj vpliva tudi globalni trend: pregled novic na vidnejših televizijskih postajah (npr. v angleščini CNN, v nemščini NDR) kaže, da se končni o v imenih kot Bolsonaro in Brumadinho izgovarja kot o. Taka imena najdemo tudi že v Slovenskem pravopisu iz leta 2001. Gre za imena, ki so v evropskem prostoru bolj znana in pri katerih v izgovoru omahujemo oziroma se približujemo t. i. branju po črki, npr.:

  ime izgovor sklanjanje mesto v SP 2001
  São Pedro [sáo pédru] São Pedro São Pedra člen 1094
  São Paulo [sáo páu̯lo] São Paulo São Paula slovar
  Janeiro [žanêjro/žanêjru] Janeiro Janeira člen 1094
  Porto [pórto] Porto Porta člen 1094

  Glede na pravilo Slovenskega pravopisa 2001, da se v večini portugalskih imen, ki se končajo na o, končni o izgovori kot u, bomo v novih pravilih predlagali prilagoditev prevladujoči rabi, torej pri imenih Agostinho ali Carvalho izgovor [agostínjo] in [karváljo], ob tem pa tudi [agostínju] in [karválju].

  Kako sklanjati in tvoriti pridevnike?
  Pri pisnem sklanjanju se končni o obravnava kot končnica in ime se pregiba v skladu s pravili prve moške sklanjatve:

  • Bolsonaro, Bolsonara, Bolsonaru, Bolsonara, pri Bolsonaru, z Bolsonarom.
  • Brumadinho, Brumadinha, Brumadinhu, Brumadinha, pri Brumadinhu, z Brumadinhom/Brumadinhem (tu na dva načina zapisano orodniško obliko izgovorimo le na en način – [z brumadínjem]).

  Tudi če se odločite za izgovor v skladu s pravili portugalščine, imena ne sklanjamo drugače, torej Bolsonaro, Bolsonara, Bolsonaru, Bolsonara, pri Bolsonaru, z Bolsonarom, vpliv končnega u je viden le v izgovoru pri imenovalniku ednine [bolsonáru, bolsonára, bolsonáru, bolsonára, pri bolsonáru, z bolsonárom]. Podaljšave z j torej ne izvajamo niti ustno niti pisno. Ob tem opozarjamo na napako pri slovarski rešitvi v SP 2001 (Covilhão -ãja [koviljáo]).
  V skladu z našo odločitvijo bi na tem mestu pričakovali pregibanje Covilhão -a. S tem se v stranskih sklonih približamo španski obravnavi podobnih imen.

  Svojilni pridevnik se tvori takole: Bolsonaro – Bolsonarov, pri zemljepisnem imenu sicer tvorba svojilnih pridevnikov ni običajna, zato jo ponazarjamo na imenu Carvalho: zapišemo Carvalhov ali Carvalhev, izgovorimo pa samo [karváljev-].

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.