×

Besedna zveza »črnobela fotografija«
 • Vprašanje:

  Zanima me kako pišemo besedno zvezo črnobela fotografija. Skupaj, z vezajem, narazen (črnobela, črno-bela, črno bela fotografija)?


  Odgovor:

  Ne gre za besedno zvezo (to bi res pisali narazen), temveč za zloženko. Pri barvah imamo pri tvorjenju zloženk načeloma dve možnosti.

  1. Kadar želimo izraziti kombinacijo dveh ali več barv, tvorimo priredno zloženko, ki jo prepoznamo po vmesnem stičnem vezaju. Npr. lonček bele barve z zelenimi pikami je belo-zelen; pulover z rdečimi, oranžnimi in rumenimi črtami, je rdeče-oranžno-rumen ipd.
  2. Kadar želimo izraziti barvni odtenek, tvorimo podredno zloženko, ki je zapisana skupaj. Npr. zeleno kolo z odtenkom rumene (tj. rumenkasto zeleno) je rumenozeleno; oranžni lasje z odtenkom rdeče (tj. rdečkasto oranžni) so rdečeoranžni ipd.

  Pri tej drugi skupini pa obstaja zunajjezikovna omejitev: podrednih zloženk ne moremo tvoriti iz izrazov za barve, ki z mešanjem dajo neko tretjo barvo. Npr. izraz *rumenomoder ne obstaja, saj ne obstaja rumenkasto modra barva: z dodajanjem rumene barve k modri bi dejansko dobili že -- zeleno. Tudi z mešanjem črne in bele (kar bi nakazoval zapis *črnobel) bi dobili sivo barvo. Edini možni zapis je torej črno-bel, tj. kombinacija črne in bele barve.

  V korpusu Gigafida je zapisov skupaj kljub jasni pravopisni logiki relativno veliko (okoli 2000 v primerjavi s 16.000 zapisi s stičnim vezajem). Zakaj je tako, je težko ugibati; morda tudi zato, ker pri črno-belih fotografijah, televizorjih ipd. ne gre za kombinacijo zgolj črne in bele, temveč tudi vseh odtenkov med tema skrajnostma. V primerih, ko gre za izražanje kontrasta (črno-bela karakterizacija) oziroma dejanske kombinacije zgolj dveh barv (črno-bela krava), pa je napačnih zapisov manj.

  Tina Lengar Verovnik (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.