×

Prevajanje občnoimenskih prvin zemljepisnih imen
 • Vprašanje:

  Zakaj se v nekaterih večbesednih zemljepisnih imenih občnih sestavin ne prevaja (primer: New York)?


  Odgovor:

  V sodobnem pravopisu se je glede rabe tujih zemljepisnih uveljavilo načelo, ki pravi: Če je zemljepisno ime večbesedno in ga sestavljajo tudi občnoimenske sestavine, te prevajamo, in to zlasti pri imenih držav (Nova Zelandija), pokrajin (Bližnji vzhod), delov kopnega (Nova Gvineja), voda (Atlantski ocean), oblik zemeljskega površja (Libijska puščava) ...

  Le izjemoma pa prevajamo občnoimenske dele naselbinskih imen, to je imen krajev, mest itd., če se je v rabi skozi desetletja to uveljavilo (Dunajsko Novo mesto, Frankfurt na Majni), sicer puščamo imena naselbin vseh velikosti v nespremenjeni izvirni obliki (New York, San Francisco, Karlovy Vary, Kansas City, Cape Town).

  Zdi se, da se je zgoraj predstavljena logika podomačevanja, med govorci slovenščine dobro uveljavila, čeprav je res, da se pravopisni priročniki v zadnjih 110 letih glede tega vprašanja niso enotno opredeljevali (Levec l. 1899, v čl. 513 npr. priporoča bodisi rabo prevedenega imena Novi Jork (za New York) bodisi izgovoru sledečo pisno različico Sent Džems (za Saint James) le »v knjigah, namenjenih preprostemu narodu in mladim ljudem", sicer pa ne). Kasneje Breznik-Ramovšev pravopis iz l. 1935 v čl. 4 uveljavi danes veljavno načelo, naj tuja lastna imena ohranjajo izvirno obliko, torej Buenos Aires, in ne Dobre sape.

  Morda naj kot zanimivost omenim dejstvo, da je v slovarju slovenskih eksonimov, ki jo je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU objavil na spletnem portalu Termania, navedeno tudi, kakšna bi bila lahko slovenska oblika nekaterih imen (npr. Banska Bistrica, Marijine Kopeli, Novi Jork) oz. kakšna je oblika, izpričana v nekaterih starejših obdobjih na slovenskih zemljevidih. Ob zadnjem (Novi Jork) navaja tudi, da je taka oblika nestandardizirana, raba pa neprimerna, saj bi uvajanje prevedene oblike (npr. Dobre Sape, Sveti Frančišek, Solno mesto) namesto že povsem uveljavljene izvirne (npr. Buenos Aires, San Francisco, Salt Lake City) zagotovo zbegalo jezikovne uporabnike.

  Helena Dobrovoljc (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.