×

Naglaševanje imena kraja »Velika Nedelja«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako knjižno naglašujemo kraj Velika Nedelja. Normativni priročnik (in leksikon iz 1985) obe sestavini naglašuje na prvem zlogu in ozko, medtem ko domačini sestavini naglašujejo na drugem zlogu in prav tako ozko.


    Odgovor:

    Leksikon Slovenska krajevna imena iz leta 1985 zapiše, da se obe sestavini imena Vélika Nédelja v knjižnem jeziku naglašujeta na prvem zlogu in da sta oba naglašena samoglasnika ozka. Ta normativna opredelitev sloni na narečnem izgovoru (poenostavljeno zapisano) Vélka Nédla in je torej upravičena. Ime z navedenim naglasom se je uveljavilo tudi pri govorcih iz drugih delov Slovenije in zamejstva, tako da s tem ne bi smelo biti težav. Edini odklon od tega naglaševanja je poknjiženi izgovor lokalnih govorcev, ki ime hiperkorektno naglašujejo Velíka Nedélja, češ saj je tudi pridevniška oblika velíka v knjižnem jeziku naglašena na drugem zlogu, beseda nedélja pa prav tako. A lastno ime vsebuje vrstni in ne lastnostni pridevnik (za kar je dokaz Mála Nédelja in ne morda *Majhna), drugi del imena pa ni iz poimenovanja dneva v tednu temveč iz osebnega Nedelja (prim. danes Nedeljka), ki je prevod imena rimske mučenke Dominica.

    Marko Snoj (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.