×

Kako pisati ime avtorja z dvojno jezikovno identiteto: »Andrej Makin« in »Andreï Makine«?
 • Vprašanje:

  Kako pisati ime avtorja (z dvojno jezikovno identiteto) romana na letošnjem maturitetnem tematskem sklopu? Gre za v Rusiji rojenega avtorja (Andrej Sergejevič Makin) s francoskimi koreninami, ki se je v odrasli dobi preseli v Francijo (Andreï Makine), piše v slovenščini.


  Odgovor:

  Ko smo v Pravopisni komisiji snovali novo poglavje o prevzemanju tujih imen, smo ob slovanskih imenih razmišljali takole:
  Ime ruske teniške igralke se v ruščini napiše Мария Юрьевна Шарапова (prečrkovano Marija Jur’evna Šarapova), v angleščini pa zapiše latinično Maria Yuryevna Sharapova, v nemščini Marija Jurjewna Scharapowa, v slovenščini Marija Jurjevna Šarapova.

  Pri imenih iz slovanskih jezikov s ciriličnimi pisavami razlikujemo med Šarapovo (v Belorusiji rojeno teniško igralko, ki od sedmega leta živi v ZDA), ki jo pišejo v vsaki državi v skladu z njihovim pravopisom, in v Parizu rojeno Natasho Borovsky, hčerko ruskih staršev. Ime slednje ni prečrkovano iz cirilice, temveč je od začetka v latinici in je zato v vseh jezikih z latinično pisavo zapisano nespremenjeno. Kljub zahtevam Ukrajine in Bolgarije po mednarodni obravnavi njihovih imen lahko v slovenščini opazujemo dve praksi, ki sta verjetno tudi rezultat dejstva, da nimamo nikakršnih pravnih navodil oz. pravil glede tega vprašanja. Mnenje, ki smo ga v Pravopisni komisiji neformalno zavzeli, je, da imena iz slovanskih cirilic prečrkujemo v skladu s slovensko izreko (kot zgoraj pri Šarapovi), razen če oseba zahteva drugačen zapis. To se dogaja zlasti pri tistih posameznikih, ki nastopajo v različnih državah, npr. umetniki ...

  Zgodba v Rusiji rojenega francoskega avtorja bi pritrdila načinu, za katerega smo se odločili pri Šarapovi. Rusko Андрей Сергеевич Маки́н je prečrkovano v latinico kot Andrei Makin, v slovenščini pa Andrej Makin. Ker pa gre za pisatelja, ki piše že desetletja v francoščini in se s svojimi francoskimi deli predstavlja tudi v drugih jezikih, se je v vseh jezikih začela pojavljati francoska različica imena, torej Andreï Makine. V Sloveniji ga poznamo pod tem imenom. Morda je k temu prispevala avtorjeva želja, saj je v Franciji zaprosil za politični azil, ga dobil in se jezikovno in študijsko predal francoščini. Ime je razmeroma dosledno zapisano z diakritičnimi znamenji, ki francosko govorečemu pomagajo pri ustrezni izgovarjavi. V spletnih zapisih se diakritično znamenje izpušča.

  Menimo sicer, da bi bilo primerneje, če bi se ob prvih objavah v slovenščini odločili za različico slovenskega prečrkovanja ruskega imena Andrej Sergejevič Makin, vendar se to ni zgodilo, zato predlagamo sprejemanje obeh možnosti: dijaki in dijakinje se bodo srečevali predvsem s francosko različico imena na knjigah, ki jih bodo brali, zato francoske različice imena ni mogoče razglasiti za napačno; najbolje bi bilo, če bi se dijaki in dijakinje seznanili z obema variantama, četudi je poslovenjena ruska različica imena v slovenščini manj prisotna.

  Kako ime sklanjamo in kako tvorimo svojilni pridevnik?

  • V podomačeni obliki iz ruske cirilice: Andrej Makin, rod. ed. Andreja Makina, svoj. prid. Makinov
  • V francoskem zapisu: Andreï Makine [andrêj makín], rod. ed. Andreïa Makina, svoj. prid. Makinov

  Še opozorilo:
  Po aktualnih pravopisnih pravilih iz leta 2001 se diakritična znamenja lahko tudi opuščajo, zato je pričakovati, da se bodo pojavljali tudi zapisi Andrei Makine, rod. ed. Andreia Makina, ki jih je tudi treba obravnavati kot pravilne.

  Sodelavci Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.