×

Sklanjanje moškega imena »Bernie«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo moško ime Bernie? Z Berniem ali z Berniejem?


  Odgovor:

  Če se ime končuje na pisni sklop ie (ali oe, ue ...), ki ga izgovorimo kot dvoglasnik ali en samoglasnik (Bernie [bêrni/bə̀rni]), nemi e ohranjamo, osnovo pa podaljšujemo z j: Bernie, rod. Bernieja, or. z Berniejem ... Svojilni pridevnik je Berniejev.
  Tako še Charlie, Jamie, Eddie ...

  Osnovo tako pri oblikoslovnem pregibanju kot pri tvorbi pridevnika podaljšujejo z j vsa imena, ki se v govoru končujejo na i oz. í, npr.:

  • Codelli [kodéli], rod. ed. Codellija [kodélija], svoj. prid. Codellijev [kodélijev-]
  • Blanqui [blankí], rod. ed. Blanquija [blankíja], svoj. prid. Blanquijev [blankíjev-]

  Helena Dobrovoljc (april 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.