×

Sklanjanje moškega imena »Bernie«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo moško ime Bernie? Z Berniem ali z Berniejem?


  Odgovor:

  Če se ime končuje na pisni sklop ie (ali oe, ue ...), ki ga izgovorimo kot dvoglasnik ali en samoglasnik (Bernie [bêrni/bə̀rni]), nemi e ohranjamo, osnovo pa podaljšujemo z j: Bernie, rod. Bernieja, or. z Berniejem ... Svojilni pridevnik je Berniejev.
  Tako še Charlie, Jamie, Eddie ...

  Osnovo tako pri oblikoslovnem pregibanju kot pri tvorbi pridevnika podaljšujejo z j vsa imena, ki se v govoru končujejo na i oz. í, npr.:

  • Codelli [kodéli], rod. ed. Codellija [kodélija], svoj. prid. Codellijev [kodélijev-]
  • Blanqui [blankí], rod. ed. Blanquija [blankíja], svoj. prid. Blanquijev [blankíjev-]

  Helena Dobrovoljc (april 2019)