×

Odločanje med polstavčnim in besednozveznim izražanjem
  • Vprašanje:

    Ali je besedna zveza nižje cene od dovoljenih namesto cene, nižje od dovoljenih pravilna oziroma dopustna?


    Odgovor:

    Dopustno je tako besednozvezno kot tudi polstavčno izražanje, izbira med njima pa je odvisna od tega, v kolikšni meri želimo poudariti s pridevnikom izraženo lastnost samostalnika. To poudarjanje se stopnjuje z večjo razvidnostjo, ki je večja pri uporabi polstavka (cene, nižje od dovoljenih) in še večja pri uporabi odvisnika (cene, ki so nižje od dovoljenih).

    Helena Dobrovoljc (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.