×

O »goveji glasbi« v slovarjih
 • Vprašanje:

  Vljudno vas prosim, da izbrišete iz internetnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, žaljivko »goveja glasba« slovensko narodnozabavno glasbo – v zvezi s ključno iskalno besedo, ki je glasba.

  Za vse, ki spoštujemo slovensko narodnozabavno glasbo predstavlja izraz »goveja glasba« žaljivko, ne glede na to, kako si to kdo pojasnjuje oziroma predstavlja.

  Ta žaljivka žali naše osebno dostojanstvo, ki je ustavna človekova pravica v slovenski ustavi in je pravno varovana.

  Zato kot slovenski državljan in odvetnik v pokoju, vljudno prosim, da navedeno žaljivko izbrišete iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, da se ne bo uporabljala kot uradno priznani sinonim za slovensko narodnozabavno glasbo.


  Odgovor:

  Besedna zveza goveja glasba se pojavi v dveh slovarjih na Franu: v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014), prvič pa v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (2012), in sicer obakrat s kvalifikatorjem ekspresivno, kar pomeni, da je ta besedna zveza čustveno obarvana.

  Naloga slovarjev ni beležiti le nezaznamovano besedje, ampak morajo popisati vse tipično, kar v jeziku obstaja (torej tudi zaznamovane besede in besedne zveze). V slovarjih tako med drugim najdemo ekspresivne, slabšalne, vulgarne, pogovorne, narečne besede, besedne zveze in pomene. Pomembno pri tem je, da slovar uporabnice in uporabnike informira, da je določena raba zaznamovana. In v primeru goveja glasba kvalifikator ekspresivno kaže, da gre za zaznamovano rabo. Zgolj pojavitev določene besede ali besedne zveze v slovarju ne daje nikomur legitimnosti, da jo uporablja v vseh (tudi nevtralnih) kontekstih. V preteklosti smo že doživeli nekaj takih zlorab podatkov iz slovarjev, ki so temeljile na napačnih interpretacijah.

  Kvalifikator ekspresivno smo v omenjenih slovarjih uporabili, če čustvena prizadetost govorečega ni natančneje določljiva – v primerjavi s kvalifikatorjem slabšalno, ki se nanaša na besedo, pomen ali zvezo, ki izraža izrazito odklonilen odnos do poimenovanega. V korpusnem gradivu, na podlagi katerega nastajajo slovarji, namreč najdemo tudi zglede rabe goveje glasbe, ki ne kažejo zgolj odklonilnega odnosa do te glasbene zvrsti, ampak zgolj čustveno obarvanost. Res je, da se večinsko besedna zveza goveja glasba uporablja slabšalno, vendar moramo upoštevati tudi primere, ki ne kažejo izrazito odklonilnega odnosa. Zato lahko sklenem, da je slovarska obravnava besedne zveze v omenjenih slovarjih ustrezna.

  Boris Kern (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.