×

Pisanje sestavine »planina« v večbesednih lastnih imenih
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilen zapis velikih in malih začetnic pri zemljepisnih imen, ki vsebujejo samostalnik planina, in sicer Planina pri jezeru, Planina Blato, Planina dedno polje, Planina v Lazu in podobno, se pravi kdaj se uporablja velika kdaj mala začetnica.


  Odgovor:

  Že po izidu prve izdaje pravopisnih pravil (1990) je zaradi imen planin prišlo do polemike med Stankom Klinarjem in Jankom Modrom. Klinar (1993) je ob imenu Planina pri jezeru namreč ugotovil, da zanj obstaja osem možnih načinov zapisa, če nismo prepričani o občno‑ ali lastnoimenskosti posameznih sestavin imena. Od tedaj se védenje o zapisu planinskih imen ni spremenilo, zdi pa se, da je z velikim številom spletnih objav pisnih možnosti vedno več in da so še bolj neenotne.

  Pri imenih, ki jih naštevate, je precej neskladja tudi glede odločitve, ali je na začetku zapisana občnoimenska sestavina planina del »uradnega« imena planine ali ne. V resnici evidence teh imen ni, poenotenje še ni bilo opravljeno, v Registru zemljepisnih imen so rešitve neenotne, tudi v nasprotju s pravopisom.

  Pri ugotavljanju s pravopisom usklajenega zapisa vam lahko pomagamo z naslednjimi napotki:

  • Če je prva sestavina večbesednega imena del imena planine, jo pišemo z veliko začetnico. Prevladujoča raba na portalu <www.hribi.net> in v lektoriranem časopisju (Gigafida) je planina Blato in planina Dedno polje, nekaj manj je zadetkov za Planina Blato in Planina Dedno polje.
  • Ker je ime Jezero dejansko ime jezera, se planina ne imenuje Pri Jezeru, temveč je pravi zapis Planina pri Jezeru.
  • Planina v Lazu se pojavlja tudi z zapisom Planina Laz, kar kaže na to, da je polno ime planine Planina v Lazu.

  Problematika kar kliče po imenovanju posebne skupine jezikoslovcev in geografov, ki bi se dogovorila, kako rešiti to pravopisno problematiko, ki je odvisna od ustreznih terenskih informacij. Najbolje bi bilo podati pobudo Komisij za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS, ki je pot utrla takemu delovanju že pri standardizaciji imen držav.

  Helena Dobrovoljc (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.