×

Pomenske razlike med besedama »odprtje« in »odprtost«
 • Vprašanje:

  Na vas se obračam, da bi pridobila strokovno mnenje glede uporabe
  besed odprtje – odprtost v kontekstu odpiralnega časa.

  Kako je pravilno zapisano oziroma ali je zelo narobe, če uporabim
  naslednji zapis: odprtost knjižnice med prazniki* (sledi še
  urnik ...) Ali je bolj pravilno da uporabim naslednji zapis: odprto med prazniki* (sledi še urnik)?


  Odgovor:

  Beseda odprtost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložena kot stanje, lastnost odprtega. Z vsebinskega vidika je torej zveza odprtost knjižnice ustrezna, kar potrjujejo tudi sodobni jezikovni korpusi, v katerih najdemo vrsto besedilnih zgledov, ki kažejo na to, da je raba zvez odprtost knjižnice, muzeja, trgovin ipd. v jeziku razmeroma pogosta in povsem običajna.
  Za primer navajamo nekaj besedilnih zgledov:

  • Odprtost knjižnice v času zimskih počitnic, od 25. 1. do 19. 2. 2010.
  • Gostja iz Velike Britanije […] je povedala, da sta se s slovensko ministrico med drugim pogovarjali o skupni delavnici na temo odprtosti muzejev in galerij ter njihove lažje dostopnosti za vse družbene sloje.
  • Kakšno je vaše stališče do odprtosti trgovin v nedeljo?

  Z jezikovnega vidika sta torej tako zveza odprtost knjižnice med prazniki kot zveza odprto med prazniki ustrezni. Uporabili bi lahko na primer tudi zvezo odpiralni čas knjižnice med prazniki ali obratovalni čas knjižnice med prazniki, saj se da v jeziku isto vsebino običajno izraziti na več načinov.

  Nina Ledinek, Mija Michelizza (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.