×

Pika pri citiranju med narekovaji sredi povedi
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je ločilo po drugi povedi v citatu pravilno zapisano. Izhajal sem iz pravil za klicaj in vprašaj, ki ju, če je poved citirana med narekovaji, lahko ohranjamo. (SP, 2001, člen 279) Ali enako velja tudi za piko ali se kakor pri premem govoru pretvori v vejico?

  • Stanetove besede »Kdor je močan, se resnice ne boji, zato vam povem, da naše čete prav ob tej uri zapuščajo Trst. Jeza nam srca lomi in solze nam žgo oči,« izražajo Kosmačevo nestrinjanje z usodo Tržaškega zaliva.


  Odgovor:

  Poved, ki je zapisana med narekovaji, ni del premega govora (tedaj bi zapisali: Stane je rekel: »Kdor je močan ...«), temveč govorimo o t. i. citirani povedi ali povedi v povedi. Tako poved od glavnega besedila lahko ločimo z narekovaji, kot ste storili vi, lahko pa izberemo tudi drugačno pisavo ali drugo vrsto tiska (ležeče, krepko ...), npr.:

  • Stanetove besede »Kdor je močan, se resnice ne boji, zato vam povem, da naše čete prav ob tej uri zapuščajo Trst. Jeza nam srca lomi in solze nam žgo oči« izražajo Kosmačevo nestrinjanje z usodo Tržaškega zaliva.
  • Stanetove besede Kdor je močan, se resnice ne boji, zato vam povem, da naše čete prav ob tej uri zapuščajo Trst. Jeza nam srca lomi in solze nam žgo oči izražajo Kosmačevo nestrinjanje z usodo Tržaškega zaliva.
  • Stanetove besede Kdor je močan, se resnice ne boji, zato vam povem, da naše čete prav ob tej uri zapuščajo Trst. Jeza nam srca lomi in solze nam žgo oči izražajo Kosmačevo nestrinjanje z usodo Tržaškega zaliva.

  Če v citatu navajamo več povedi, vmesna končna ločila obdržimo (tako je bilo storjeno v zgornji ponazoritvi), lahko pa jih zamenjamo tudi s podpičji, kot kaže primer iz Slovenskega pravopisa 2001, člen 33:

  • Pregovori Kdor laže, tudi krade; Kogar je kača pičila, se boji zvite vrvi; Kdor ne dela, naj ne je se vsi začenjajo z oziralnimi zaimki.

  Helena Dobrovoljc (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.