×

Kako »generacijo baby boom« poimenovati po slovensko?
 • Vprašanje:

  Kako naj slovensko navedem BABY BOOM generacija?


  Odgovor:

  Izraz babyboom je bil uslovarjen že v Slovarju novejšega besedja (2012), kasneje pa tudi v drugi izdaji SSKJ (2014), zapisan kot enobesedni leksem, ki nastopa tudi v pridevniški rabi (babyboom generacija):

  SNB
  babyboom -a cit. [bêjbibúm] m (ȇ-ȗ) hiter dvig števila rojstev: Povojni babyboom je omogočil obdobje gospodarske rasti 
  E ← agl. baby boom iz baby 'dojenček' in boom 'eksplozija, nenaden porast'
  babyboom -- v prid. rabi v zvezi babyboom generacija 
  ljudje, rojeni v času hitrega dviga števila rojstev, zlasti v letih po drugi svetovni vojni: Leta 2008, 2009 in 2010 na tujem štejejo za leta babyboom generacije, v teh letih se je namreč pričela upokojevati največja povojna generacija

  SSKJ2
  babyboom -a [bêjbibúm tudi bébibúm] m (ȇ-ȗ; ẹ̑-ȗ) 
  hiter dvig števila rojstev: povojni babyboom je omogočil obdobje gospodarske rasti; v prid. rabi: babyboom generacija ljudje, rojeni v času hitrega dviga števila rojstev, zlasti v prvih letih po drugi svetovni vojni

  V slovarju pa ni bila predstavljena že uveljavljena sopomenska ustreznice, ki jo najdemo predvsem v marketinški literaturi, pa tudi v strokovnih besedilih (diplomska, magistrska dela): otroci blaginje za baby boom generacija. Za sam izraz baby boom nimamo ustrezne slovenske ustreznice, navadno prevajajo izraz opisno ali tudi z izrazi skok rodnosti in demografski skok:

  • Ljubljana, ki se je vse bolj razvijala v kulturno pa tudi politično središče, je imela kakih 12.000 prebivalcev, kar je, vzeto v celoti, pomenilo močan demografski skok v korist Slovencev. (Pogačnik 1998)

  • Prvi val priselitev je sicer res bil v prvi polovici šestdesetih let, ko se je Slovenija iz emigracijske prelevila v imigracijsko državo, in se ujema s skokom rodnosti. (Dnevnik 2004)

  V različnih generacijskih »razdelitvah« se pojavljajo tudi izrazi kot generacija veteranov ali tradicionalisti za rojene pred drugo svetovno vojno, po vojni pa: generacija X ali MTV generacija za , generacija Y ali individualisti, generacija Z ali e-generacija.

  Helena Dobrovoljc, Silvo Torkar (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.