×

Proteusova nagrada
 • Vprašanje:

  Lahko obrazložite ustreznost zapisa Proteusova nagrada, kot ga uporabljajo biologi, saj po mojem ne ustreza pravopisnemu pravilu o zapisovanju nagrad.


  Odgovor:

  Kolikor je mogoče razbrati iz podatkov na spletni strani Prirodoslovnega društva Slovenije, je Proteusovo priznanje poimenovano po reviji Proteus, ki jo društvo izdaja. Gre torej za pravopisno ustrezen zapis, saj lastna imena in svojilne pridevnike, izpeljane iz lastnih imen, tudi v poimenovanjih nagrad, priznanj, odlikovanj ipd. zapisujemo z veliko začetnico. Podobni primeri so npr. Prešernova nagrada, Bloudkova plaketa, Borštnikov prstan. Če bi bilo v poimenovanju priznanja uporabljeno prevzeto poimenovanje za človeško ribico (iz lat. Proteus anguinus > proteus), pa bi ga seveda pisali z malo začetnico.

  Slovarsko je skupina nagrad predstavljena na portalu Fran, in sicer v slovarski zbirki ePravopis. Katere nagrade so vključene v slovar in kakšne so njihove posebnosti, pa je zapisano v Pravopisnih kategorijah ePravopisa.

  Tina Lengar Verovnik (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.