×

Znanstveni nazivi na štampiljki, vizitki ali tabli
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, kot sem se že pozanimala, znanstvene nazive zapisujemo pred imenom in sicer z malo začetnico, npr. asist. dr. Janez Novak ali izr. prof. dr. Janez Novak. V enem od odgovorov ste izpostavili, da okrajšave strokovnih in znanstvenih nazivov pišemo vedno z malo začetnico, razen kadar veliko začetnico zahteva skladenjski položaj, npr. na začetku povedi ali v prvi vrstici naslova v glavi dopisa.
  Kaj je torej pravilno, kadar gre za napis na vizitki, na štampiljki ali na napisu na tabli na vratih? Uporabljamo takrat še vedno malo začetnico ali prvo črko napišemo z veliko?


  Odgovor:

  Tudi okrajšave, ki jih navajate, pišemo na začetku povedi ali v prvi vrstici naslova z veliko začetnico. V povedi z začetkom Izr. prof. dr. Marija Novak je bila rojena ... pravopisno pravilo o veliki začetnici pri okrajšavi seveda ni razveljavljeno in enako velja v začetnem položaju pri Ddr. za ‘dvojni doktor’ ali ‘dvojna doktorica’ (kar na neprvih mestih pišemo kot ddr.), pri G. za ‘gospod’ ali Ga. za ‘gospa’ itd. V okrajšavah, pisanih sicer praviloma z malo začetnico, se na začetku povedi piše velika, tako da se na vizitki, na štampiljki, v pisemskem naslovu ali v napisu na vratih ali ob njih se uporablja velika začetnica enako kot v podpisu pod sliko ‒ ta položaj si še najlažje predstavljamo:

  • Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
  • Zemljevid slovenskih občin leta 2007 (210 občin)
  • Človeška ribica
  • Dr. Franjo Tuđman
  • (s tvorno glagolsko obliko in zato s končnim ločilom) Dvojezična spominska tabla v Tübingenu, kjer naj bi Trubar tiskal svoji prvi dve knjigi, a so najnovejše raziskave pokazale drugače.

  Velika začetnica pa se seveda ne piše na nezačetnih mestih v povedih. Med take spadajo povedi v naslovih ali v pisemskih ogovorih in pozdravih, ki jih po navadi pišemo razdeljene v dve vrstici, da se poveča preglednost zapisanega:

  V naslovu recimo na pisemski ovojnici:

  • Spoštovani
   dr. Janez Novak
   Iskana ulica 3
   9876 Kdovekje

  (Sámo zase bi bilo:

  • Dr. Janez Novak

  itd.)

  Na tabli pred kabinetom:

  • Vodja oddelka
   dr. Janez Novak

  Toda:

  • Dr. Janez Novak,
   vodja oddelka
   (v isti povedi kot pojasnilo v novi vrstici in za vejico)

  • Dr. Janez Novak
   Vodja oddelka
   (kot pojasnilo v novi, pastavčni povedi in v novi vrstici)

  Za ogovorom ali ogovornim pozdravom na začetku pisma:

  • Draga kolegica,
   prof. dr. Janja Novak mi je poslala ...

  V poslovilnem pozdravu na koncu pisma (ni običajno, ni pa tudi nemogoče: nadaljevanje povedi v novi vrstici pišemo z malo začetnico, razen kadar zaimke tvoj, vaš ipd. pišemo z veliko):

  • Pozdravlja vas
   dr. Janez Novak

  (Torej enako kot:

  • Pozdravlja te
   tvoj brat Ciril

  ali

  • Še naprej ostajam
   vaš Metod
   )

  (Če je poslovilni pozdrav v pismu zapisan v dveh povedih, se prva v prvi vrstici konča s piko, ne z vejico, druga poved, ki je večinoma brez povedka (torej je pastavek), pa sledi v drugi vrstici in se piše z veliko začetnico:

  • Lepo vas pozdravljam.
   Dr. Janez Novak

  ali

  • Z najlepšimi pozdravi.
   Vaš Janez
   )

  Ustrezno z malo je zapisan npr. tudi dr. sredi povedi v podpisu pod sliko:

  • Osnovna šola dr. Ivana Korošca

  Peter Weiss (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.