×

Sklanjanje in pisno domačenje praznikov »bar micva« in »bat micva«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sta v slovenščini bar micva in bat micva (če ju uporabimo kot oznaki za praznovanje, ne za slavljenca oziroma slavljenko) ženskega ali moškega spola in kako ju je treba sklanjati (praznujejo sinovo bar micvo/sinov bar micva)?


  Odgovor:

  Prevzete besede in besedne zveze v slovenščini govorno, oblikoslovno in skladenjsko domačimo (Pravopisna pravila 2001: §164), zato se bar micva in bat micva v pomenu obreda (praznovanje bar micve, slavje bat micve) v slovenščini sklanjata po prvi ženski sklanjatvi: praznujejo sinovo bar micvo.

  Tako rešitev in zapis izkazuje tudi jezikovna raba.

  Zanimivo, v pravopisnih pravilih nakazano, v slovarjih pa še ne uveljavljeno je nadaljnje pisno domačenje tovrstnih poimenovanj. Pravopis za pri pisnem podomačevanju besednih zvez bar micva in bat micva (ki sta nastali iz že prečrkovanih bat mitzvah oz. bar mitzvah) pa v členu 169 namreč pravi, da pri prevzetem besedju »zveze besed ali morfemov, ki se pregibajo samo v zadnji sestavini, pri domačevanju navadno pišemo skupaj, npr. pommes frites – pomfrit, bon ton – bonton«.

  Če upoštevamo usmeritev pravopisnih pravil, bi bil ustreznejši zapis skupaj barmicva oz. batmicva, čeprav v rabi danes prevladuje zapis narazen. K taki rešitvi bo morda pripeljala raba v daljšem časovnem obdobju, kar nakazujejo tudi sicer sporadični zapisi v nekaterih drugih slovanskih jezikih, kjer se uporabniki radi odločajo za zapis z vezajem (bar-micva, бар-мицва).

  Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.