×

Sklanjanje tujih zemljepisnih imen: »Southend-on-Sea«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja ime angleškega kraja Southend-on-Sea?


  Odgovor:

  Če dobimo v slovenščino tuja večbesedna krajevna imena, sploh če so sestavine pisane celo z vmesnimi vezaji, se nam zazdijo težave pri njihovem sklanjanju nerešljive. Tako je s češkim krajevnim imenom Ústí nad Labem, s francoskim Aix-en-Provence ali z angleškim Stratford-upon-Avon (tu se je rodil dramatik William Shakespeare). Iz izkušenj vemo, da ni nujno vedno sklanjati samostalnika v celotni zvezi, kar vidimo iz slovenskih primerov, v katerih mora biti večbesedno krajevno ime zaradi identifikacije prvič navedeno v celoti ali iz kake prejšnje navedbe (Ljubno ob Savinji).
  Sklanjanju krajevnih imen -- če se zbojimo rodilniške oblike, ker bi lahko bila napačna, ali če je ne poznamo, sploh pri slovenskih krajevnih imenih lahko kdaj zanihamo pri spolu in številu -- pa se lahko izognemo z dodano določnico kraj, naselje, vas ...). V nadaljnjem besedilu desni prilastek (kot ob Savinji) ni več potreben; tega pri prebivalskem imenu ali pri pridevniku iz krajevnega imena tako ali tako ne moremo uporabiti (Ljubénec, Ljubénka; ljubénski): če pri kakem krajevnem imenu prebivalskega imena ali pridevnika ne poznamo, se lahko iz zadrege rešimo s formulacijo prebivalci Ljubnega (ob Savinji) ali prebivalci kraja (vasi, naselja ...) Ljubno ob Savinji (ali spolsko neopredeljeno prebivalstvo ...) ali (namesto pridevnika) z Ljubnega (ob Savinji) ali iz kraja (vasi, naselja ...) Ljubno ob Savinji. V kakih besedilih, recimo geografskih, je to celo prednostni način, pa kakor koli je že dolgočasen.

  Desni prilastek ob samostalniškem jedru v večbesednih imenih priložnostno izpuščajo že v jezikih, iz katerih jih sprejemamo, tudi v konkretnem primeru Southend-on-Sea, ki je lahko preprosto Southend (ali Aix ali Ústí), če z opustitvijo desnega dodatka (torej poenostavitvijo) ne pride do nejasnosti. Tak, begavi prilastek iz tujih jezikov v slovenščini v manj uradnih položajih tudi prevajamo: ob uradni obliki Stratford-upon-Avon, ki pride kot edina v poštev recimo na zemljevidih in v leksikonskih delih, se v slovenščini uporabljata zvezi Stratford ob reki Avon ali Stratford ob Avonu ali Southend ob morju ali pa poenobesedeno, kot že rečeno, kar Stratford ali Southend. Bistvenega, kar ostane po okrajšanju na bistveno in iz sobesedila še vedno enoumno razumljivo, potem v slovenščini ni težko sklanjati, in sicer po prvi moški sklanjatvi.

  Druga možnost je nakazana v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001: Aix-en-Provence (kar pomeni ‘(kraj) Aix v Provansi’, priložnostno torej Aix v Provansi) z rodilnikom Aix-en-Provencea. To je mogoče zapisati prvič v celoti, citatno, torej Aix-en-Provence, potem pa v besedilu navajati in v ustreznih sklonih pisati le še bistveno iz Aixa, v Aixu. Res pa nismo vajeni prebivalskega imena in pridevnika iz imena Aix, zato nam poleg rešitev v Slovenskem pravopisu 2001 ostajajo možnosti, ki so navedene zgoraj: prebivalec kraja Aix-en-Provence ali priložnostno prebivalec kraja Aix v Provansi ali prebivalec Aixa (lahko z dodatkom v Provansi), * ali za pridevnik iz kraja Aix-en-Provence ali priložnostno iz kraja Aix v Provansi ali iz Aixa (lahko z dodatkom: v Provansi).

  Peter Weiss (maj 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.