×

Sklanjanje ženskega imena »Rosio«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja žensko ime Rosio.


  Odgovor:

  Žensko ime Rosio se sklanja po tretji ženski sklanjatvi, z ničtimi končnicami (pravimo tudi, da je ta samostalnik nesklonljiv):

  • od Rosio do Ane
  • pri Rosio
  • z Rosio
  • k Rosio

  Ženska imena ali ženski vzdevki na o iz drugih jezikov so npr. še Bo (Derek), Clio, Coco (Chanel), Dido, Juno, Klio, Margo, Nico (vzdevek nemške pevke), Yoko (Ono).

  Praksa pri tvorjenju slovenskih pridevniških oblik iz tovrstnih imen je slabo izkazana, tudi zaradi kdaj različnih izvornih jezikov. V konkretnem primeru bi bil pridevnik Rosiin (če imamo to ime za angleško, vsaj po zapisu, saj je sicer najbrž špansko Rosío, z naglasom in naglasnim znamenjem na i), po doslej veljavnem pravopisu samo Rosijin oz. Rosíjin.

  Peter Weiss (maj 2019)