×

Začetnica za dvopičjem, ki uvaja naštevanje
 • Vprašanje:

  Kako se piše za dvopičjem (z malo ali veliko začetnico) v spodnjem primeru:

  Priloge k točki 1:

  * vabilo na 9. sejo NS dne, 10.12.2013,

  * zapisnik 8. seje NS z dne, 10.09.2013,

  * osnutek Poslovnega poročila,

  * predlog sklepa k točki 3.,

  itd.

  oziroma:

  Dnevni red:

  1. pregled zapisnika .....,

  2. obravnava in sprejem ....,

  3. predstavitev in pridobitev mnenja k ....

  itd.


  Odgovor:

  Priporočam takole:

  1. Vabilo na 9. sejo NS dne 10. 12. 2013

  2. Zapisnik 8. seje NS z dne 10. 9. 2013

  3. Osnutek Poslovnega poročila

  4. Predlog sklepa k točki 3

  5. Razno

  Torej povsod z veliko začetnico, ker lahko potem izpeljete tudi zapisnik na način:
  K (točki) 1: Vabilo na 9. sejo NS dne 10. 12. 2013.

  Peter Weiss (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.