×

Razlika v tvorjenju pridevnika iz »San Diego« in »Santiago«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je pridevnik iz kraja San Diego sandiegovski, iz Santiaga pa santiaški.


  Odgovor:

  Pridevnika iz vprašanja nastopata v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001 in res nista (bila) tvorjena vzporedno. Ko se je izdeloval ta slovar, je bilo za presojanje še veliko manj uporabnih virov, kot jih je dobri dve desetletji pozneje, primerjava izpeljank pa tudi ni bila tako dosledna, da bi se pokazalo neskladje med njimi. Današnja poizvedba bi kateremu koli krajevnemu imenu San Diego pripisala pridevnik sandiéški in kateremu koli krajevnemu imenu Santiago pridevnik santiáški, medtem ko sta daljši obliki sandiégovski in santiágovski rabljeni zelo redko, čeprav je bila prva od njiju zapisana v pravopisu. Moški prebivalski imeni, ki izhajata iz teh dveh krajevnih imen, sta Sandiéžan in Santiážan (moške oblike se v množini uporabljajo tudi za skupino vsaj enega moškega in več žensk, v dvojini tudi za moškega in žensko), ženski prebivalski imeni pa Sandiéžanka in Santiážanka.

  Obe španski osnovi, San Diego in Santiago, bi bili po slovensko zapisani kot Sveti Jakob.

  Peter Weiss (junij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.