×

Zakaj je v pridevniku »črnomaljski« samoglasnik a?
  • Vprašanje:

    Sprašujem, zakaj se pri krajevnem imenu Črnomelj, glas a spremeni v e, kot npr. črnomaljska občina?

    Odgovor:

    V zadnjem zlogu imena Črnomelj se ohranja polglasnik prvotnega imena (poenostavljeno zapisano) *Črnomǝljǝ (gradǝc) (tj. "Črnomlov gradec", "gradec nekoga z imenom Črnomǝl"), ki je bilo naglašeno na polglasniku zadnjega zloga. Ko je ta onemel, se je naglas umaknil na prvi polglasnik, po 14. stoletju pa, ker je bil naglašeni zlog kratek in zadnji v besedi, na zlog s samoglasnikom o. Sočasno je bil pridevnik *črnomǝljǝski sprva naglašen na drugem polglasniku, ko pa je ta onemel, se je naglas umaknil na prvega (črnomǝljski). Ker ta zlog ni bil zadnji v besedi, se je njegov samoglasnik zgodaj podaljšal -- refleks zgodaj podaljšanega polglasnika (pod novim akutom ali cirkumfleksom) pa je naglašeni a: črnomáljski. Iz istega razloga je iz trebǝnjski nastalo trebánjski, iz pǝsji pa se je razvilo pásji.

    Marko Snoj (junij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.