×

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil
 • Vprašanje:

  Kako se pišejo odstotki:

  19,3 odstokov ali odstotka

  12,1 odstotkov ali odstotka

  17,9 odstotkov ali odstotka

  Skratka: ali se veže število (slovnično) na cela števila ali na število za decimalko?


  Odgovor:

  Ustrezen zapis se glasi:

  19,3 odstotka

  12,1 odstotka

  17,9 odstotka

  1,2 odstotka

  Vedno torej odstotka, kar je okrajšano iz devetnajst celih, tri (desetine) odstotka. Skladenjski položaj zahteva besedo odstotek v rodilniku ednine (tri desetine ČESA namreč), tudi če pri hitrem branju decimalnih številk sestavine besednih zvez izpuščamo.

  Vendar pa je kdaj treba izgovoriti stotine, tisočine ipd., če je za decimalno vejico zapisana ničla:

  - 1,01 odstotka (ena cela, ena stotina odstotka, poleg ena cela, nič ena odstotka),

  - 1,02 odstotka (ena cela, dve stotini odstotka, seveda poleg ena cela, nič dve odstotka).

  Torej tudi 42,5 človeka (ne: dvainštirideset celih, pet ljudi).

  Izraz cela, celi, cele, celih ipd. se ujema s številom pred decimalno vejico in se nanaša na (na nikoli izgovorjeno ENOTA: 1,2 = ena cela {enota}, dve (desetini) odstotka), zato je vedno ženskega spola (ena cela, dve celi, tri, štiri cele, pet, nič, devetindevetdeset celih), čisto zadnja beseda (odstotka v tem primeru) pa se nanaša na (večinoma neizgovorjeno desetino, stotino ali tisočino) odstotka ipd. za decimalno vejico.

  Peter Weiss (december 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.