×

Slovenski izraz za listke »post-it« listke
  • Vprašanje:

    Zanima me, kateri izraz bi bilo najbolje uporabiti za samolepilne lističe, ki jim pravimo post-it.


    Odgovor:

    Kot sami ugotavljate, je izraz post-it v rabi v pogovornem jeziku, pogosto kot nesklonljivi prilastek, zapisano tudi brez vezaja (npr. post it listki). Tako poimenovanje, ki je s poobčnobesedenjem nastalo iz znamke izdelka (Post-it), zasledimo tudi v spletnih trgovinah. V knjižnem jeziku se za to vrsto lističev pogosto uporablja izraz samolepilni listki ali samolepilni lističi, za izdelek z več takimi lističi najdemo tudi izraze samolepilni blok ali samolepilna kocka.

    Mija Michelizza (julij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.