×

Sopomenke: »izobraževanje« proti »znanje«
 • Vprašanje:

  Iščemo krajše poimenovanje za rubriko z izobraževalnimi vsebinami. Razmišljamo o dveh možnostih: izobraževanje ali znanje. Krajša različica bi bila zaradi omejitve prostora boljša izbira, a skrbi nas, da ima znanje drugačen, preveč šolski prizvok. Ali obstaja še kakšno drugačno samostalniško poimenovanje, ki bi pojmovno zajemalo široko polje vseživljenjskega učenja, ki ni nujno vezano na šolski sistem? Kaj pa množinska oblika poimenovanja rubrike, npr. znanja? Kakšna je pravzaprav po vašem razlika med enimi in drugim poimenovanjem?


  Odgovor:

  Če želite s svojo rubriko izobraževati, tj. po SSKJ 2 'načrtno razvijati sposobnosti, ki vključujejo seznanjanje z dosežki različnih področij človekove dejavnosti', je izobraževanje gotovo vsebinsko ustrezno poimenovanje. Vsekakor pa bi bil v kontekstu vaših potreb primeren tudi naslov znanja, s čimer bodo v ospredje postavljena znanja, ki jih bodo vaši bralci pridobili s prebiranjem vsebin. Pri čemer so znanja po Sinonimnem slovarju slovenskega jezika razumljena kot 'celote podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem' oz. 'celote znanih, ugotovljenih podatkov o stvarnosti' ali 'zgolj seznanjenost z dejstvi, podatki s kakega strokovnega področja'.
  Odločiti se torej morate, ali boste v naslovu svoje rubrike izpostavili dejavnost, tj. razvijanje sposobnosti, ali končni rezultat – in v nobenem primeru ne boste zgrešili. Pri čemer pa znanja niso nujno rezultat zgolj obveznega šolskega učnega procesa. Več o pomenskih razlikah med samostalnikoma znanje in izobraževanje si lahko preberete na neposrednih povezavah v SSKJ 2.

  Nataša Gliha Komac (julij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.