×

Imena prireditev: »Pisateljski oder« ...
 • Vprašanje:

  Ali se prireditve v okviru Slovenskega knjižnega sejma (Pisateljski oder in Debatna kavarna) pravilno pišejo z veliko ali malo začetnico?


  Odgovor:

  Po sami strukturi in funkciji so imena Slovenski knjižni sejem, Debatna kavarna in Pisateljski oder povsem enaka, zato jih lahko uvrščamo med stvarna lastna imena in pišemo v prvi sestavini z veliko začetnico.

  Bistvena pri odločanju o zapisu je funkcija imena: z njim zaznamujemo eno predmetnost in jo ločimo od podobnih drugih.

  [Helena Dobrovoljc][1] (julij 2019)

  [1]: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/helena-dobrovoljc-sllist item