×

Velika začetnica pri imenih držav: »Črna gora« in »Burkina Faso«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se pri Črna gora gora piše z malo začetnico, pri Burkina Faso pa je Faso pisano z veliko začetnico.


  Odgovor:

  Delitev zemljepisnih imen na naselbinska in nenaselbinska je ključna pri določanju velike začetnice večbesednih imen:

  a) Naselbinska imena (ali imena krajev) pišemo v vseh sestavinah z veliko začetnico, razen če je neprva sestavina vas, mesto, trg, selo, vesca, selce ipd., torej zemljepisni pojmi, ki označujejo naselbine in zaselke.

  b) Nenaselbinska imena, med katera uvrščamo tudi imena držav, pišemo v drugi sestavini z malo začetnico, če je občna beseda (Črna gora), z veliko začetnico le, če sestavino lahko uvrstimo med lastna imena, npr. Gvineja Bissau (Bissau je ime mesta). Drugo sestavino večbesednih neprevedenih imen pišemo kar z veliko začetnico, četudi se zavedamo, da bi v prevodu lahko pomenila občnoimensko zemljepisno danost, npr. Sierra Leone 'Levje gorovje' ali Burkina Faso 'Dežela pokončnih ljudi'.

  Prav ob tovrstnih imenih (Levje gorovje, Črna gora) je mogoče videti, kako je aktualno pravilo pri nenaselbinskih imenih težko uresničevati, saj država Črna gora ni gora kot npr. Šmarna gora, zato se zdi nenavadno pisati sestavino gora z malo začetnico. Podobno država Sierra Leone ni gorovje, četudi bi bila samo gorata.

  Vprašanji, ki si ju ob prenovi pravopisnih pravil zastavljamo, je na eni strani povezano z dejstvom, da uporabniki pogosto nimajo uzaveščene neprve sestavine kot lastnoimenske, po drugi strani pa je lahko velika začetnica zgolj pisna oznaka, ki obvešča, katere sestavine se vse umeščajo v konkretno lastno ime. Oba predloga sta upravičena in aktualna.

  In če povzamem: SP 2001 določa, da se Črna gora piše v drugi sestavini z malo začetnico, raba pa je vse bolj naklonjena zapisu Črna Gora.

  Helena Dobrovoljc (julij 2019)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.